text

We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

петък, 29 юни 2012 г.

28.06.2012г.

Съобщение от Галактическата Федерация на Светлината 6/28/12 "Отключване карантина на Земята"


Не гледайте на проявленията на живот извън рамките на 3-тото измерение като проявления на живот, които наподобяват вашите човешки тела и вашите духовни същности , защото това не винаги е така, ще ви кажем, че не е твърде често така. Има много съзнателни и без-съзнателни същества в необятното космическо пространство и многобройните измерения на съществуването. Има такива същества и същности, които въобще не наподобяват човешките същности, по никакъв начин, което включва тяхната външна обвивка, както и вътрешното им съдържание, също и тяхната духовна, емоционална и психическа структура на тяхното същество и същност.

Тук във вашия свят има смесица от същества, които са сходни помежду си и такива, които се различават едно от друго. Съществата, които са различни от нашите братя и сестри с човешки облик са такива, които не принадлежат на този свят, защото те не са от тук и не са достинали подхоящо осъществяване на духовно, умствено и емоционално развитие, за да достигнат до тук. Тези същества са стигнали до тук, като са минали по прекия път, същия този пряк път, който ние чрез нашата мисия ще коригираме. Такова е нашето намерение, ефективно да изпратим тези същества обратно там, от където са дошли и към кийто те принадлежат от много, много еони време. Те бяха допуснати да живеят тук, на вашата планета, по приумица на механизмите, които управляват вашия физически план, но те са извършили протъпка с това, което ваша земя.


Тези същества, не са се научили да се отнасят към другите с уважение и доброта, любов, грижа и съпричастност. Не са научили добродетелите милоат, прошка и милосърдие. Те на разбират какво означава да бъдеш член на една общност и какви отговорности този дар предлага за всеки. Те са взели твърде много за  даденост, и това поведение е съвсем естествено за тях, тъй като те не са си научили уроците, които биха им дали възможност за такива дарове. Всички дарове трябва да се заслужат, а те трябва да бъдат спечелени чрез опит и изпитание, трудност и борба, и уроци, предназначени да ги научат и да ги доведат до висшето добро и до най-доброто в едно отделно живо същество.


Ние, Галактическата Федерация на Светлината, открихме проблем тук преди много еони и предприехме бързи и съответни мерки да поставим под карантина цялата тази планета, които да не позволят на тези същества да се разпространят в другите светове, които съществуват в същото измерение, като Земята. Тази карантина е в сила от много еони време, много по дълго, отколкото повече от вас могат да осъзнаят, че тук на тази планета са процъфтявали цивилизации. Ще ви кажем, че е имало цивилизации на тази планета връщайки се назад стотици хиляди от ваши

 те години, не само няколко хиляди години от вашите Шумерски и Египетски цивилизации насам, които мнозина днес погрешно си мислят, че са началото на цивилизацията тук, на тази планета. Това едва ли е примерът, за ваши цивилизации които са процъфтявали във вашите Месопотамски региони, че са дошли значително по късно на сцената на тази планета.

Имало е толкова дълго цивилизации на тази планета, че много от тези, кото са я наричали свой дом във миналото, вече са „завършили” в по високите измерения и са сега жители на Плеядите, на Сириус, на Арктур, или жители на някои от многото различни звездни системи и дори на различни галактики, както и вие ще направите. Тези същества, които преди са наричали Земята свой дом, и които със сигурност можете да наречете свои братя и сестри, сега отново са тук с вас. Точно в този момент те са с нас, като членове на организацията на Галактическата Федерация на Светлината. Това наистина е едно завръщане у дома за тези същества, тъй като Земята не е нова планета за тях, това е техният фамилен дом. Те са живели тук в продължение на много животи, изучавайки уроците и преживявайки изпитанията, което ги доведе до завършването на тяхното висше обучение и духовната мъдрост, която им предостави свободата да наричат по висшите измерения свой дом.


Ето как работи всичко, не се допускат никакви преки пътища. Всички същества, които са членове на нашата организация, са си спечелили правото да съществуват в границите на по високите измерения и после са си спечелили правото да бъдат членове на нашата организация. Те не са използвали никакви преки пътища и ако лично се срещнете със съществата, които са членове на нашата организация, ще се уверите, че те са много напреднали същества, напълно развити в най-различни области. Никога няма да имате каквито и да е притеснения по отношение на вашата безопастност или доброто си физическо състояние когато говорите или работите със същество от по-висше измерение и същество от нашата организация. Бихме желали винаги да помните това, също бихме желали да останете сърдечни и учтиви, през цялото време и да покажете респект към всички същества, които ще срещнете, точно както и те ще покажат уважение към вас.


Не искаме вие, нашите братя и сестри да се засягате от благоволението, протегнато към вас, изразявайки страх от някое от същестата, които са членове на нашата организация и които ще стещнете, просто защото не изглеждат така, както вие изглеждате. Не всички същества могат да избират своите лични форми и не всичи са „израстнали” в човешки форми, както вие ще направите. Молим ви, винаги помнете това, и ние сме твърде уверени, че ще дадете най-доброто от себе си, за да проявите своето най-добро поведение през цялото време и да покажете на съществата от цялата вселена колко е напреднал вече човешкия вид, от времето идвахме до тук преди много еони.


Стигнали сте до тук индивидуално и като колектив и сте го постигнали в един много кратък период. Това е едно доста зашеметяващо и бурно развитие, и много светове са изпратили представители тук, да ви изучават и да разберат как просто успяхте да израстете толкова много, в една толкова кратка времева рамка. Много светове в тази вселена се възхищават на вашето постижение и ние ви казваме на всички вас, които сте от човешкото семейство „Свършихте си добре работата и можете да се гордеете с това, колко далеч сте стигнали и това което сте пости

 гнали заедно.” Ние скоро ще бъдем с вас и ще обсъдим по детайлно всички подробности около вашето пътуване и какво ви е струвало то, за да стигнете до това ниво, на което се намирате в момента. Ние знаем, че доста от вас ще бъдат много изненадани от това, което са преживяли и всичките невероятни преживявания, които са имали и които са ви направили силни, смели и умни същества, каквито сте вие днес.

До тогава, помнете едно, че вие всички стигнахте толкова далеч и го постигнахте всички заедно, и тази ваша задружност ви позволи на всички вас да станете това, което сте днес. Както вече ви казахме, не съществуват преки пътища и никой от вас, наши братя и сестри от човешкото семейство, не се е възползвал от преките пътища, и всички вие заслужавате признание за вашето постижение, и всичко, което сте осъществили за да стигнете до този момент, на прага на нови, невероятни и славни приключения.


Ние сме вашите галактически и всеобщи братя и сестри от Галактическата Федерация на ветлината.


Както е предадено от Грег Гайлс

Website: ascensionearth2012.blogspot.com/


Translator:Svetlana

27.06.2012г.


Съобщение от Командването Ащар 6/27/12 
„Знак за встъпване 
на оркестъра“
Това, което желаем да направим, е да премахнем тази пирамидална структура от неправда и управление, която е проектирана тук, във вашия свят и е използвана като организирано средство за опит за контрол всяка ваша мисъл, всяко ваше движение, всяка ваша мечта, всяко ваше желание, всеки ваш ден и всеки ваш начин на съществуване. Ние виждаме премахването на на всеки един от тези блокажи, които обхващат тази масивна пирамида като най-важните стъпки за вас, които да предприемете като раса. Нищо не може да бъде направено преди тези тъмни господари на властта да бъдат премахнати от вашето общество. Те са разпределили, планирали и подкупили, и откраднали, и злоупотребили с, и застрашили, и убили по техния начин дълбоко в окопите на всяка система и форма на правителство навсякъде по целия ваш свят.

Те не са оставили дори един камък необърнат в тяхното преследване на тотална власт и доминация на вашите държави и всеки гражданин в тях. Те не планират да спрат техните заплахи докато всеки жив човек бъде направен техен затворник. Те така мислят. Това са мисловните процеси на онези, които понастоящем управляват вашия свят ежедневно. Те не познават приличие, защото те не разбират приличието. Те не разбират любовта, благотворителността, мислостта, нежността, прошката или емпатията (съпричастието). Те не познават значението на тези думи. Тези думи са чужди за тях, както и емоционалните състояния, които ги съпровождат, защото те не притежават същите вътрешни струни, които вие притежавате и, следователно тези ноти не могат да бъдат изтръгнати, независимо колко усилено човек опитва да ги научи на музиката, защото те не могат да чуят музиката и никога няма по собствено желание да танцуват на нея.

Само вие, членовете на вашата човешка раса, сте тези, които имат уши да чуете тази музика и сърца да я почувстват. Вие сте различни от тях. Ние не желаем да чертаем линии между хора или раси, светове или галактики, но тук, във вашия свят случаят е много рядък, защото тук, във вашия свят, има, да го кажем така, в името на простото разбиране,  два отчетливо различни типа същества, които ходят по земята. Позволете ни да сравним един от тези типове същества със същество, което може да обича друго същество и да разбира какво е любовта и защо то обича това друго същество, и позволете да опишем този друг тип същество, което ходи във вашия свят като същество, което не обича друг, което не може да обича друг, защото те не разбират какво е любовта, защото любовта е чужда емоция, която не съществува в техните хора или в тях самите. Това е все едно чужда дума, произнесена пред тях и тази дума отскача от уши, направени от ламарина и пада право в краката им.

Това е, което се случва във вашия свят днес. Това са двата типа същества които, казано с най-прости думи, вървят по лицето на Земеята. Същества, които могат да обичат и обичат и същества, които не могат да обичат и може никога да не станат способни да обичат, дори да продължат да живеят на вашата планета още милиард години. Един от тези два типа същества трябва да си отиде, да напусне, не би могло да има друг начин за оцеляване на тези два типа същества, защото не можете да смесите тези два типа същества в едно общество, то просто няма да работи на много и различни нива. Това, което дойдохме тук да направим, е да помогнем на расата, която може да обича, и обича, да премахне другия тип от средата си. Ние също сме същества, които могат да обичат и обичаме и вие, съществата, които притежавате любовта във вашите сърца, сте наши братя и сестри и въпреки, че има много начини, по които ние сме свързани, нашата най-силна връзка е чрез любовта, която можем да чувстваме едни към други. Ние ще ви помогнем да отървете вашия свят от онези, които не могат да обичат, защото, ако им бъде позволено да продължат да живеят сред вас, ще дойде ден и той ще дойде скоро, когато те ще достигнат крайната фаза от тяхната агенда да поробят онези, които са различни от тях, онези, които могат да обичат.

Ние чувстваме, че ние, от по-високите сфери, сме влезли в и сме се намесили в правилния момент, в последния момент, когато чувстваме, че е възможно преди агендата на тъмните да спусне завесата пред човешката раса. Ние чувстваме, че нещата сега са много под контрол във ваша полза и няма да позволим сигурността и добруването на вашите хора да се стопят обратно в опасна или рискована област. Вие имате думата ни, думата на вашите братя и на вашите сестри, че агендата на тъмните да поробят вашите хора никога вече няма да бъде позволена да продължи и сега многото блокажи, които те са конструирали в тяхната пирамидална структура на власт и контрол, заплаха и печалба, наблюдение и изнудване, са в процес на премахване и счупване на парчета едно по едно и ден след ден. Ние, заедно с вас, ще видим това и виждаме как онези от тъмните, които са премахнати от вашата планета Земя и не им е позволено да се върнат тук никога повече.
Това е един от приоритетите на нашата мисия и нашият план сега се разбулва. В предстоящите дни всяка страна (аспект) на тази операция ще ви бъде изцяло обяснена, защото вие ще взимате пълно участие в нея и ще работите рамо до рамо с нас, доакто отърваваме вашия свят от тези паразити, които са опустошили толкова много и са разпространили толкова болести, бедност, поразии и разрушение във вашия свят като реки, които пробиват язовирните стени и се преливат от бреговете си, поглъщайки големи и малки градове и малки села във всеки край на вашето кълбо. Ние, заедно с вас, ще пресушим тези наводнения и ще укрепим диги и ще позволим на вашите градове да, на вашите държави и на вашите хора да преуспеят отново на богатите почви на вашия нов свят.
Помогнете ни да ви помогнем да отървете вашата планета от тези същества, на които мястото не е тук, на които никога мястото не е било тук, които никога не са спечелвали правото да бъдат тук, които са тук само по каприз на природата, чрез инцидент на огромно несъответствие, инцидент, който е оставил разрушение и последици, които ние възнамеряваме, с вашето съдействие, да поправим и да премахнем всяко доказателство за неговото съществуване от всеки край на вашия свят и от вашата история. Това е велико усилие и, каквото е минало през етапите на планиране на тази мисия е отвъд нивото на разбиране на много от вас сега. Сега тук има представители на хиляди от световете, стотици галактики, голям брой различни раси и същества от много различни измерения. Тук има същества от различни времеви линии, които са дошли да служат на тази мисия, на нашия Създател и на вас и вие бихте разбрали това по-скоро като пътуване във времето. Ето колко важна е смятана тази мисия от същества от всеки ъгъл на тази неизмеримо необятна вселена.

Вие, съществата, познати като Хора, сте основните за тази мисия. Вие сте тези, без които тази мисия не може да успее, и вие трябва да направите първите стъпки към всяка стъпка от тази операция, защото вие сте диригентите и вие сте, които дирижират целия наш вселенски оркестър. Ние сме длъжни да чакаме да дадете знака за встъпване на нашите инструменти преди да можем да направим нашата крачка във ваша подкрепа по много различни начини. Има много крачки, които сме чакали вие да направите и има много крачки, които вие наистина сте направили, ние желаем да разберете това и желаем да разберете, че се извършва прогрес непрестанно откакто е предприето това велико усилие. Сега ние отново чакаме вас, хората на Земята, да направите вашата крачка.

Това, което ние чакаме за онези, които са дали сроковете за съюзниците на Земята да задвижат на висока предавка тяхната мисия да вземат под тяхно попечителство всички мъже и жени в списъците на членове и сътрудници ан вашия престъпен кабал, техните подопечни и всички техни съ-конспиратори, настоящи и бивши. Тези същества трябва да бъдат премахнати от вашето общество преди да можем да започнем прилагането на много проекти, които задържаме като много необходими за продължаващото безопасно преминаване на много от вашите хора. Има предизвикателства, задаващи се на хоризонта на вашия свят и ние искаме да бъдем в състояние да бъдем там до вас, когато тези предизвикателства настъпят. Помогнете ни да ви помогнем и ние ще направим точно това. Направете вашия ход, ние чакаме вас, диригентите, да ни дадете знака за встъпване и нашият оркестър ще започне да свири. Това е нашето обещание към вас.

Ние сме вашето възнесено семейство от Командването Ащар.
  
 
Прието от Грег Гайлс
Website: ascensionearth2012.blogspot.com/


Translator:Diana

сряда, 27 юни 2012 г.

25.06.2012г.


Съобщение от Галактическата Федерация на Светлината 6/25/12 „Тъмният дневен ред на телевизията“ 

Какво е възбуда и какво е релаксация (отпускане)? Това, което искаме да обсъдим днес с вас, обични, са вашите избори да се ангажирате или в дейности и забавления, които ще ви заведат до чувство на възбуда, повишено кръвно налягане и повишено осъзнаване на вашите сетива или търсите отказ от дейност и забавления, което би позволило на вашето тяло да си почине, да се излекува и да остане тихо и спокойно, докато вие се потопявате в енергии, които са толкова жизненоважни за вас за излекуването ви, за растенето ви и за усилването на вашето физическо тяло, което включва вашия умствен, емоционален и духовен аспекти, както и физическите компоненти на вашето тяло (съсъд).  
Ние виждаме толкова много от вас да тичат насам натам, блъскайки се оживено, опитвайки се да извлекат най-много от всеки момент от всеки ваш ден и ви казваме, че тези шаблони не са благоприятни за вашето висше добро и за да бъдат телата ви по-здрави. Вместо това можете да потърсите повече време в спокойствие и тишина, повече периоди за почивка и отпускане така, че вашите тела да отмахнат от себе си непрестанното стимулиране и по-добре да се излекуват и възстановят (изградят наново), да се укрепят за следващите стъпки във вашето пътешествие. Това е, от което искаме да видим повече. Бихме искали да видим повече от вас четящи книги, а не гледащи телевизия, защото телевизията и нейните непрестанни бомбардировки от визуални и звукови стимулации води до разсейване на енергията ви и оставя дупки в битието ви, през всеки слой на вашето обединено тяло.  
Да потърсите подслон от тази буря, която вие наричате телевизия, което ние, от по-високите сфери, искрено препоръчваме, защото има сериозни и опасни ефекти, произтичащи във вас от гледането на това устройство, което предизвиква прострастяване и понякога прилага техники за управление на мозъка, за да ви накара да продължавате да го гледате. Това средство на кабал е било внимателно наточено от много непочтени и много интелигентни и лукави умове да ви накара да седите пред него докато то се използва да контролира вашия начин на мислене, вашите навици, тенденции и ви захранва с информация с каквото те, тъмните, искат вие да вярвате, да вярвате, че имате нужда, че ви е страх, че е ваша реланост. Ние желаем за вас, обични, да се съберете силите и решителността си да се събудите и да изключите това разрушително устройство. Ако можете да намерите начин да осъществите тази задача, ще си направите такава огромна услуга, която сега в много отношения не ви е ясна, но можете да бъдете сигурни, че ние ще споделим с вас какво знаем за това устройство и за техниките, които се използват чрез него от тъмните, след като се опознаем по-добре в близко бъдеще.  
Това е една от по-простите задачи, които ви поставяме, но също така, ние усещаме и, че това ще бъде една от най-трудните задачи за много от вас, защото пристрастяването към телевизията е надълбоко и е нашироко из вашите общества по целия свят. Нашият план е да изкореним този плевел от вашето общество и да засадим на негово място цветето на висшето образование и развитието на духовно, както и на академично ниво. Ние възнамеряваме да споделим с вас забавление от друг тип. Забавление за ума ви, което не се базира на драма и насилие, убийства, прелъстяване, страх и разрушение, а, наместо това ви забавлява със средствата на себеизрастването и усилване на всяка част от тялото ви. Подобренияте, които ще изпитате, са велики и ние чувстваме, че вашите телевизионни приемници ще станат програма за тренировки за вас, доакто в същото време си почивате и се наслаждавате на тишина и спокойствие.  
Виждате ли разликата тук? Виждате ли, че сега във вашия свят, дори да се чувствате отпускащи се пред телевизорите си, вашето тяло трудно остава в състояние на отпускане, което би му позволило да се самоизлекува, да израсте и да укрепне многото си слоеве? Вместо това, всяка част от вас работи усилено и напрегнато, както по никоя от програмите ви за упражнения, вие нямате никаква полза или награда от тази усилена работа. Това, което  получавате, са отрицателните ефекти на седене пред това устройство, което включва стрес, проблеми със сърцето, умствени и емоционални затруднения и уврежда очите ви, ушите ви и сетивата ви за емоционално усещане.  
Това е, което получавате, когато включите телевизора и седите пред него с часове, гледайки любимите си програми, които опустошават тялото ви по толкова много начини, че ще отнеме известно време да ви обясним това напълно. Нашите екипи от учени и лекари са наблюдавали вашите телевизии, как се правят програмите, техния ефект върху вас и стигнахме до твърдото заключение, което чувстваме, че ще ви изненада и дори ще стресне някои от вас и ще остави някои от вас с усещане за дълбоко неверие, че това се е случвало толкова дълго време точно пред вас без много от вас да забележат тази агенда (дневен ред) на тъмните.  
Тъмните са доста хитри и някои от тях са много интелигентни, а за това, което не им достига, те използват парите, откраднати от вас и плащат на онези от вашето население да свършат за тях работата, която те не могат сами да свършат. Част от тази технология, която се използва срещу вас, е била развита и приложена от онези от вашите собствени хора, а не от типовете същества, които те са всъщност. Членовете от вашите собствени хора, вашите собствени раси, религии, държави, общества, в много случаи са били измамени или убедени да извършат този вид подла работа, макар, че в някои случаи, е било порсто алчност и предложението за няколко долара е било достатъчно да обърнат няко иличности срещу собствения им вид, ние с любопитство виждаме този избор, който тези личности са направили, както виждаме и това разпродаване на приятелите и семейството си за, често, малки суми, като избор, който никой от нас в по-висшите сфери никога не би направил, но си припомняме, че всички вие сте на пътешествие да се научите и да растете и гледаме на всичко като на научаване на опитности.  
Надяваме се да видим много от тези учени, техници и изследователи, които са се обърнали срещу собствените си хора и които работят толкова упорито за агендата на тъмните, как осъзнават какво са извършили и продължават да правят и да превключат в предстоящите дни и да помогнат да се образоват техните братя и сестри и да осветлят ярко всичко, което са причинявали на тях и техните семейства.  
Защото днес ние ще кажем само, че вие може да искате да ни повярвате и да се събудите веднага и да изключите тлевизионните си апарати (приемници), дори само няколко часа преди обичайното  време. Ще направите огрмна услуга на телата си, защото те веднага ще започнат да се самолекуват от повредите, които започват вендага, щом решите пак да включите телевизионните приемници.  
Ние сме вашите приятели и семейство, ние желаем вие да знаете, че ни е грижа за вас толкова много и искаме само най-доброто за вас. До утре, ние сме Галактическа Федераиця на Светлината.

Както е прието чрез Грег Гайлс
Website: ascensionearth2012.blogspot.com/


Translator:Diana

вторник, 26 юни 2012 г.

24.06.2012г.


Съобщение от Галактическата Федерация на Светлината 6/24/12 „Това са нашите кораби в Небето Ви“

 

Ние ще бъдем у дома съвсем скоро. Времето на отлитането ни не е сега и това е важното нещо, което трябва да се определи, тъй като винаги е най-важно да се пази, каквото е пред вас тук, в чинията ви и нищо друго, защото така се случват нещата. Ние все още иамме много работа да вършим и е важно, че тези от вас, които ще отговарят за тези проекти, да пазят важното и текущата задача най-отпред в пробуждащото ви се съзнание. Не е време за празно мечтаене за това какво ще бъде в дните занапред, защото обработката на тази мисъл не благоприятства мислите и действията, които са жизненоважни за успешното изпълнение на задачата пред вас днес.

Това, което е важно сега, е което ви се представя в сегашния момент, нищо друго не е важно, защото нищо друго не е реално. Не вашето минало е това, което е истинско, нито вашето бъдеще е реално, само представящото ви се сега, в този момент, е реално. Разбирате ли това? Разбирате ли, че вие не можете да се върнете назад и не можете да се придвижите напред, вие можете единствено да съществувате вътре в сегашния момент и сегашният момент ви прозовава за вашето абсолютно пълно внимание, да изпълните работата си, която ще ви доведе до успешно ре-обединяване с нас, вашите съотборници, чиито усилия ние виждаме като крайно необходими да ви съдействаме да изпълните тези задачи, които ще ви позволят да преминете колкото се може по-гладко напред.

Отново, ние не желаем вие да мислите за това, какво е напред, защото тов ае губене на вашата енергия, която е толкова ценна именно в този конкретен момент. Ние желаем за вас да изразходвате вашата енергия, за да съборите тази единствена плочка от доминото, която е точно пред лицето ви в точно този момент. Това домино е онази стена, която стои между вас, хората от Земята, и нас, вашите съотборници от Галактическата Федерация нба Светлината. Ние желаем да съборим това домино. Ние искаме да съборим тази стена. Ние желаем да започнем да работим с вас по много проекти, които смятаме за много необходими за сигурността и добруването на много от вашите поселения, които живеят в местности, които ние сме разпознали като местности, които ще поемат основния удар от престоящото много скоро покачване нивото на водите вследствие на разместванията на тектоничните плочи, центрирани дълбоко вътре във вашата земя. Поради преместването на тези тектонични плочи, дължащо се на напускането на 3-мерната подкрепа от планетата ви, ще има енергии, освободени в етерите на тази вселена. Нищо от това, от което вашата планета се отърсва, няма да се похаби, защото всичко ще бъде рециклирано в тази вселена, енергии, които трябва да бъдат използвани отново като глина за моделиране (оформяне) на творение.

Помогнете ни да положим основите, които ще ни позволят да започнем да работим с вас чрез продължаване на разпространението на вашето разбиране на нашето присъствие тук и защо ние сме пропътували пътя до вашата планета. Ние правим големи крачки в това отношение и ви казваме да не забавяте усилията си сега, а да натиснете по-силно, защото сте почти стигнали и сега ние можем да предвкусим деня, когато ще можем да докараме много от нашите кораби по-близо до вашата повърхност и да започнем първите етапи от наемането на онези от вас, които са показали готовност да работят с нас и да свършат работата, която е извънмерно необходима във вашия свят. Ние бяхме заети да компилираме списъците с всички онези, които са изразили интерес да работят с нас и които също така са показали добро отношение към работата и отношение към другите, с които взаимодействат.

Ние няма да се пазарим за нашите съкровища, да кажем, с онези от вас, които са показали липса на респект и основно разбиране на правата на другите за свободна воля и свобода на изразяването. Онези от вас, които са показали, че още не са научили тези добродетели, няма да бъдат избрани да работят с нас нито пряко, нито непряко. Това е начинът, по който трабва да бъде, защото ние чувстваме, че е необходимо да се осигури мирна, безопасна и продуктивна работна среда. Каквото ние правим тук, не е детска игра и не е времето да онези, които не са достигнали основното разбиране как да се отнасят и как да действат един спрямо друг, да научат тези основни неща, принципи, които биха могли да научат много отдавна в техните текущи животи или дори през многото си предишни инкарнации.

Ние не сме тук да отглеждаме и учим на тези съвсем начални основни правила на поведение и държание. Ние сме тук по много по-възвишени причини и нямаме време и не можем да си позволим лукса да пре-подготвяме някои личности, които може да искат да работят с нас, но не са показали тенденция да работят добре с другите и не са положили усилие да покажат учтивост и уважение към чуждата гледна точка или чувства. Ние чувстваме, че ще има разочаровани от научаването, че няма да бъдат избрани да работят с нас въз основа на тези условия, макар, че ние усещаме дълбоко вътре, че те ще разберат и, вероятно, това ще бъде катализаторът за тях да започнат вътрешна работа върху себе си и да осъзнаят вътрешната добродетел преди да обърнат енергиите си наавън да поправят околната среда на техния външен свят. Това е правилният ред на работа, тъй като човек трябва да изгради решително да конструира собствената си къща, преди да предложи услугите и средствата си да гради тази на съседа.

Надяваме се, че всички вие, които ще бъдете засегнати от нашето решение да не работим с някои от вас, основано на отношението или поведението, показани през вашите социални мрежи в интернет, разбирате, че това не е нещо лично, защото това решение е било взето в името на нашата мисия, която е в името на нашия Създател и ние не можем да оставим нищо да застраши нашата работа заедно и пълното и успешно завършване на всяка област от операцията, независимо колко е голяма или колко е малка, защото всяко парченце е жизненоважно за укрепването на къщата, която строим и която е вашият бъдещ планетен дом.

Помогнете ни да започнем обновителниа проект на вашия дом. Вземете инструментите си, те са точно пред пръстите ви и се захващайте за работа. Забийте първия пирон в дървото днес чрез споделяне на някои видео-клипове за това, което трябва да стане ясно за онези, които желаят да видят, че това, което виждат да лети в небето си, са нашите кораби, както за умовете, които са отворени, ще бъде ясно, че ние не сме птици, не сме игра на светлината и не сме плод на въображението на твърде развинтени умове. Ние сме тук с нашите кораби и показваме присъствието на голяма част от вашия свят и ви молим за вашата помощ, за да дадем доказателство за това, да видят онези, които имат желание да видят. Това е всичко, което ви молим да направите сега. Ще има много повече работа да се върши щом бъдат положени основите и ние ви молим да се фокусирате върху тази дребна работа и само върху нея сега, защото тя е единственото, което има значение сега за вас и за нас и за нашата мисия в любов и служене на нашия Създател, на вас и взаимно.

Ние сме вашите същзници във вашите небеса. Ние сме Галактическата Федерация на Светлината.Както е прието от Грег Гайлс

неделя, 24 юни 2012 г.

23.06.2012г.

 Съобщение от Галактическата Федерация на Светлината 23.06.12
„Призраци, върколаци и таласъми”


От множеството проекти, които е необходимо да бъдат решени тук, във вашия свят, има много такива, които се отнасят до почистването, отстраняването и пречистването на замърсителите и токсините, които са били събирани и складирани много пъти неправилно из цялата ваша планета, и вътре в нея. Това, което ние заедно с вас трябва да изпълним, е да локализираме всичките тези ненужни продукти и да се разпоредим по подходящ начин с тях, което ще рече, да не се хвърлят или складират на което и да е място на вашата планета, а да намерим начин да ги пречистим така, че техните енергийни свойства да се реинверсират в енергията на нашата вселена.

Ето как се изхвърлят отпадъци в по напредналите светове в нашата вселена.В момента начините по които изхвърляте отпадъците на вашата планета, са архаични и преди всичко не би трябвало да ги рзработвате въобще по този начин, като рзтоварвате боклуците си в океана и правите депа, това не благоприятаства здравето на планетата, нито вашето здраве. Ние имаме екипи, специализирани в тази област, които с нетърпение очакват да споделят с вас своите знания и опит в областта на правилното пречистване на отпадъци и в управлението и рециклирането  на токсините и змърсителите, с които е препълнен вашия свят. В момента съществуват много възможности да го изчистите от тези замърсители и ние ще ги обсъдим с вас и ще изберем подходящия начин да се справите с тази трудоемка задача. Ще ви снабдим с всички необходими инструменти, също така ще споделим с вас експертния опит, който имаме в тази област, както и всички ръководства, които могат да ви потрябват за извършването на тази работа от вас, не от нас, тази планета не е наша и това не е наша отговорност, ваше е задължението да поддържате своята планета чиста, здрава и красива за идните поколения, за да могат те да и се наслаждават, да просперират и да изпитат какъв може да бъде живота на физическо ниво.


Бихме желали да се възползваме от този момент, за да обсъдим с вас подходящите начини за изчистването на вашата планета от всички замърсители, където се включват голяма част от ядрените и радиоактивни отпадъци. Тези радиоактивни отпадъци трябва да бъдат изключително внимателно отстранени от вашия свят, защото опасностите, които те поставят, са под вашите сегашни знания в областта на физиката и структурното естество на вашето универсално измерение. Радиоактивния прах може да разсече измеренията, към по високи измерания над вас и по ниски измерения под вас, и да отвори тунели във времето, които ще позволят на дестуктивните сили да навлязат в области, където те не трябва да бъдат и не са добре дошли. Рзабирате ли картината, която ви описваме тук? Това, което ви описваме е една бъркотия, граничеща си с кошмари, като призраци, върколаци, таласъми, видения, духове, елементали и всички видове на злонамерените сенчести фигури могат да нахлуят в пространствени зони в които не се допускат, тъй като не притежават достатъчно високи и чисти вибрации за да имат достъп до тези нива. А
 точно това се е случило тук, на вашата Земя, която някога беше красив, прекрасен райски кът от висшите измерения.

Вашата Земя не е била винаги свят от 3-то измерение. Някога е била място за пътшествия за много от висшите измерения и са я наричали свой дом същества от много висши измерения. Тя беше една красива планета, величествена планета поставена в една красива диадема, каквато беше тази прекрасна звездна система, която ви е известна като Слънчевата Звездна Система. Цялата ваша слънчева система изпадна в тежки времена и пропадна през нивата на ниските измерения, като същевременно позволи на същества и субекти, които са съществували по-долу да се  развиват и да завземат това прекрасно синьо топче, което се носи така величествено в космическото пространство. И това е една от причините ние да сме тук, сега. Една от мисиите ни е да изчистим вашия свят от всички тези нежелани духове, субекти, НЛО-та и всички видове пришълци от измеренията, които не са заслужили това право, да бъдат тук, чрез духовното си развитие и осъзнаване, нито чрез изчистване на сърдечните си чакри, тези надлежно необходими постижения, за да заслужат достъп до определени измерения.


Това е начинът, по който тази вселена е проектирана. Вашият създател е проектирал за вас и за всички нас безопасна ключова система, където само съществата с чисти сърца и стремежи да могат да се издигат към по високите сфери на съществуване. Вашият свят не се различава. Не е създаден без да е заложена тази ключова система, която е доказала своята ефективност в цялата тази безкрайна вселена в течение на много милиони години. Това, което се е случило тук, може да се счита за инцидент, макар и в по висш смисъл, инциденти да не съществуват, но са

 налице събития, които се случват в резултат от изборите на тези, които са отговорни за тяхната проява. Това, което в същност се е случило тук, бил е разбит ключа на тази система поради безхаберието и алчността на шепа хора. Това, което последва, беше един изпарителен ефект, където поради течовете, тази вакумирана, затворена „херметична” система, се продухва и същества бяха засмукани нагоре, към измерението, където вашата прекрасна планета Земя отпочиваше. Това беше време на голям хаос, объркване и страх за жителите на планетата и това само доведе до понататъшното снижаване на вибрационните честоти на този свят и хората в него, и тя продължи да пада през нивата на измеренията по надолу от нейното.
 И като резултат е това, което вие сега преживявате. Свят, в който войната е толкова често явление, че когато се обяви нова, едва повдига вежди част от населението, място където убийства и престъпления се срещат толква често, колкото и усмивките ви по лицата, място където деца и възрастни еднакво си лягат вечер да спят гладни и трперещи от студ, бездомни. Това, което искаме да сторим, е да се промени всичко това. Това, което искаме да направим, е да изчистим вашия свят от всички мрачни елементи обитаващи всеки, по всички места и по цялата планета. Искаме да ги изолираме и да ги екскортираме от тук, където те никога не са принадлежали. Ето това представляват повечето от тези индивиди, които населяват вашия свят, и в повечето случаи управляват света ви зад кулисите, а дори и отпред на сцената. Имате ли сега по-добра представа за това, кои са тези хора и защо техните мисловни процеси са толкова различни от вашите?

Започвате ли да схващате сериозността на ситуацията и започвате ли да осъзнавате важността на мисията, в която всички ние вземаме участие, затова ви казваме, че е толкова важно за вас да отхвърлите всичко, което отвлича вашето внимание и да застанете като сериозни хора на своите позиции и да правите това, което обещахте че ще правите, като дойдете тук. Това е вашият сигнал за действие и ви беше дадено в повече, да вникнете в сериозността на мисията си тук, една мисия, която обхваща и вас, като неделима част от цялата тази операция, а без теб

 тази операция неможе да бъде завършена задоволително или успешно. Време е, за теб, и за всички вас, които четете тези думи да захвърлите всичко, което ви води към отвличане на вниманието и ви задържа от изпълнението на вашата тържествена клетва за вашата мисия, и да си свършите работата, за която сте дошли тук, да вършите. Неможем да бъдем по-ясни от това. Време е да отървем планетата от тези същества, субекти, духове, призраци, привидения, видения, демони и всякакъв вид безплътни сенчести субекти, които не принадлежат тук, и не са си спечелили правото да наричат тази планета свой дом.

Помогнете ни да изпълним тази задача. Тук има представители от звездни системи от всички краища на тази безкрайна вселена, за да ви помогнат в тази велика задача, която е била постановена не от някой друг, а от нашия Създател, от вашия Създател, Творецът на цялата тази Вселена. Време е, настъпи денят, няма да има утре, за да свършите всичките работи, има само днес. Нека се захванем, и нека се съсредоточим върху всяка от задачите, като стъпка по стъпка ще я гледаме до успешното решение на нашата мисия и изчистването на това прекрасно синьо-сферично бижу и я поставим като перла в короната на тази Звездна Система, да засияе величествено и брилянтно блестяща на своето място.


Ние сме вашите всеобщи братя и сести от Галактическата Федерация на Светлината.


Както е предадено чрез Грег ГайлсWebsite: ascensionearth2012.blogspot.com/


Translator:Svetlana

петък, 22 юни 2012 г.

21.06.2012 г.

Съобщение от Галактическата Федерация на Светлината 21.06.12 "Пусни бюлетината за нашата помощ"
Това, което ние от Галактическата Федерация на Светлината се опитваме да разберем в този момент, е какъв процент от вас, които сте тук, действително желаете да приемете нашата помощ. Сега нашите екипи събират информация от всички ваши онлайн социални мрежи и я въвеждат в база данни, където обработката им ще ни позволи да добием някаква представа за това, каква част от вашия свят желае да приеме нашите предложения и каква част отхвърля помощта ни. Това е правено и преди, в други светове, така че на нас не за пръв път ни се случва да правим такъв вид съглашения. Ние имаме опит в събирането и изследването на такъв вид данни и сме сигурни, че ще успеем да съберем необходимата информация в подходящ срок, и въз основа на тези данни да вземем решение дали е настъпил момента да преминем към следващия етап от цялостната ни работа, което ще доведе до обединението на нашите и вашите хора, като се надяваме че това ще бъде една много ползотворна работа,  както и социално сътрудничество.

Молим за вашия принос, в този момент. Молим ви, изразете вашите чувства, по един или друг начин така, че да ни стане известно дали искате ние да се включим във вашия свят и по този начин да можем да започнем съвместна работа с вас по изпълнението на множеството проекти, които ние смятаме за изключително важни за вашия свят, за вашето благоденствие и сигурността на някои засегнати области. Не желаем да ви плашим нито да използваме това като вид тактика за да ви убедим да гласувате в полза за нашата помощ, ние не целим това, нито желаем да си изтъргуваме червения килим на вашето гостоприемство по този начин. Това, което желаем са вашите искрени чувства да станат наше достояние, с разбирането че никога няма да има репресии под никаква форма от наша страна, спрямо тези, които биха отхвърлили нашето сътрудничество. Няма да има наказания, санкции, бойкотиране или неприятности, които да се изпречат на пътя ви, в случай че откажете нашата помощ. Този избор е ваше право и ние като такъв го зачитаме, уважаваме го и му се подчиняваме, и това е всичко.


Никога няма да имате проблеми или затруднения затова, че сте упражнили вашето право на свободна воля и избор. Това е едно важно за вас решение, което трябва да направите и ние ви умоляваме да го обмислите внимателно преди да отговорите чрез коментар под това съобщение посредством вашите онлайн общности. Ние ще наблюдаваме публикуването на вашите коментари в достъпните зони на тези общности и ще отброяваме вашите гласове, дали желаете, но ние няма да събираме вашата лична информация, нито ще използваме по някаъв начин вашите профилите и тяхното съдържание срещу вас по някакъв начин. Ние няма да допуснем това, нито друг вид простъпки, които са далече под нивото на което се намираме, като представители на алианс, които предлагат своите услуги с любов и мир в името на своя Създател и Творец на всичко което е, тази грандиозна, брилянтна, блестяща Вселена, която всички ние наричаме свой дом.

 Молим, да ни дадете отговор за да добием представа защо бихте желали да си сътрудничите с нас, или защо не бихте желали да го правите, тъй като причините за вашия вот са също толкова важни за нас, колкото и самия вот, защото ние смятаме, че е необходимо да вникнем по добре във вашите мотивации и какво е вашето отношение към нас, и предложенията ни за помощ. Ние вече сме събрали доста голям обем от данни по този начин, ние работим с тях и към този момент, можем да кажем, че сме насърчени от броя на тези от вас, които не само са съгласни да приемат  помощта ни, но са готови да започнат съвместно да работят с нас, и вече по няколко начинания са изявили пред нас своето желание. Намираме това за окуражително и вдъхновяващо, и това ни мотивира да продължим да известяваме присъствието си тук, за да могат повече от вас да вземат решение основаващо се на предложение което е представено до тези, които се интерсуват кои сме ние и защо сме тук. Това е, което ще ги отведе до тяхното осъзнване и до техния избор, дали да приемат нашата помощ, или не.

Първо човек трябва да узнае за нашето присъствие, кои сме и причините поради които сме тук, след това да си направи компетентна преценка, дали може да ни се довери и да работи заедно с нас. За да доведем до тези отговори тия, които още не са обмисляли тези въпроси, ние правим достояние за нашето присъствие във вашето небе по целия свят, за да помогнем и предизвикаме такива въпроси във всяка личност, като същевременно продължаваме програмата за споделяне на информация с вас чрез нашите канали. Моля, помогнете ни, като продължите да споделяте по вашите онлайн социални мрежи тези кадри, на които се различават нашите кораби, тъй като ние усещаме, че най-вероятно това е метода, по който те ще достигнат успешно до повече членове на вашето общество и по този начин те ще се информират за нашето присъствие тук във вашия свят.


Съобщенията, които споделяме чрез нашите канали, усещаме че имат по малко въздействие, в това отношение, тъй като този, който би прочел тези съобщения трябва да е с отворено съзнание, а ние смятаме че не е много голям процента на хората с отворено съзнание на вашата планета, като цяло. Това не е присъда или укор; молим ви, да не го приемате по този начин. Ние просто споделяме с вас, какво показват събраните множество данни, и тези изчисления не се основават на някакво мнение а се базират на факти и цифри които могат да се натрупват и изчисляват в рамките на разумна степен на точност. Вашите математици, статистици и изследователи използват същия технически похват за събиране на данни от по малък процент от населанието, като включват една приемлива степен на точност за мненията и предположенията на по голям процент от населението, и това е същият похват, който използваме и ние сега. Когато събираме данни чрез вашите онлайн социални мрежи по отношение на въпроса, който сме поставили или предложението, което сме дали, ние събираме хиляди отговори и базирайки се на този малък брой, ние установяваме, колко голям ще е процента от вашето население, които също биха гласували.


Сега с голямо удоволствие споделяме с вас, че резултатите до този момент ги смятаме за изключително обещаващи, и ако тази тенденция продължи, ние можем да ви уверим, че ще дойде ден, и той не е далеч, когато ще се приземим на ваша земя, и ще работим съвместно с вас по многото проекти, които считаме необходими за вашия напредък тук във вашия свят. Ние с нетърпение очакваме този ден, много от вас също, желанието ни е, да го осъзнаете това. Искаме да осъзнаете, че ние също сме уморени, както и вие, от сегашното полжение на нашата мисия, и не желаем нищо повече от това, да включим на по-висока скорост, за да се придвижим бързо напред и да ви помогнем, наши братя и сестри, да започнем с промените, които ще издигнат този свят над сегашното положение на неяснота, обърканост и затруднения, към едно ново начало отвъд всичко, за което много от вас са мечтали. Всичко това е реално възможно, и всичко е само на една ръка разтояние, а ние днес чакаме за вашия отговор на нашето предложение.


Готови ли сте вече да ни посрещнете и да започнете да работите заедно с нас по многото проекти, които сме начертали, да ударим като наредено домино, на стратегическото място? Ако сте готови, моля поставете вашия коментар отдолу, ако не сте, поставете го пак, вашето участие е също толкова важно и валидно за нас, колкото и на всеки друг и събирането на тези резултати е важно за нас, за да направим заключението, дали вашите хора са готови или не за следващия етап, който ще ви отведе далеч отвъд всичко, което някога сте си представяли че можете да

 изпитате в този живот.

Ние сме ваши приятели и семейството ви от Галактическата Федерация на Светлината, и ние очакваме с нетърпение срещата ни с вас, нашите братя и сестри на Земята.


Чрез Грег Гайлс

Website: ascensionearth2012.blogspot.com/


Translator:Svetlana

20.06.2012г.

Съобщение от Командването Ащар 6/20/12 „2012: Възможност чрез предизвикателство“
 

Предвидено е да има още доказателства за вас, че ние работим с вас в сегашните времена и че заедно ние се придвижваме напред. Сега е времето, в което ние бихме желали да ви обясним какво изисква нашата мисия по-нататък. Нашата мисия изисква съвместна работа с вас, нашите братя и сестри от вашата планета, които ние имаме чувството, че можете да спечелите от нашето подпомагане по много начини и в някои области, които ние виждаме като жизнено важни за здравето и добруването на вашата планета и вашите хора. Ще дойде ден във вашето близко бъдеще, когато вашата планета ще преживее събития, които могат да бъдат описани като бурни, събития, които ще поставят на изпитания вашите хора и те ще трябва да ги преодолеят.


Вие може да пожелаете да не гледате на тях като на чисто природни действия, а да изберете да ги разглеждате като събития, които ви се представят, за да можете вие, като индивидуалности и като колектив (цяло) да намерите разрешение вътре в себе си, да преодолеете тези препятствия, поставени пред вас от ръцете на Божествеността, която ви обича и желае вие да потърсите и да намерите вашите висши Аз-ове, висшето добро и висшата цел (предназначение). Сега гледате ли с различни очи на това? Сега виждате ли, че това, което ви се представи, не е недоразумение с неконтролиран произход, а е внимателно проектирано и дирижирано събитие за вашето по-голямо добро. Ето така ние бихме предпочели вие да гледате на дните занапред, които ще преживеете, но ще оставим вие да изберете за себе си как желаете да гледате и как желаете да преживеете тези дни. 

Ние, вашите приятели от по-високи измерения и вашето семейство от командването Ащар, ви говорим сега в любов и служене на нашия Създател, на тази славна възхитителна вселена. Ние не ви говорим сега за някакви наши цели, а само за да служим на нашия Създател и да служим на вас, нашите братя и сестри. Това, което ние получаваме от всичко това е да открием за нас просто какво ние сме направили и какво сме способни да извършим, когато, заедно си поставим известни цели и известни резултати през проявлението на нашите съзидателни мисли и съзидателни усилия. Това е, което лежи в сърцето на цялото това начинание и причината ние всички да сме тук в това време, на тази малка планета, далеч от централното слънце на тази галактика, която е много далеч от централното слънце на тази вселена.

Всички ние сме дошли тук, на това посещение на място, заедно и нашият план е да си отидем всички заедно, когато нашата работа тук е завършена. Ще има такива, които ще наричат тази планета техен дом, макар, че много от нашите съратници ще се върнат с нас там, където наричаме свой дом. Преди да настъпи този ден, естествено, ние имаме работа да вършим. Ние сме си планирали, което включва и вас, разбира се, предизвикателства, препятствия и уроци за учене в този свят и твърдо възнамеряваме да се оползотворим тази превъзходна многопластова възможност до края на огромния й потенциал преди този прозорец да се затвори за всички нас.

За нас да изпозлваме нашата власт (сили) да влезем и завършим всичко това за вас би било също така и да го завършим за нас и да пропилеем тази възможност всички ние да израстем и да увеличим силата на съществуването си и да усилим връзката между нас – защо бихме направили това? Защо бихме влезли в кое да е друго време преди, когато е трябвало и да разрушим по какъвто и да е начин тази възможност за всички нас , която е била създадена от всички нас преди толкова много еони? Ние не желаем да правим това и не бихме разбрали, ако има такива от вас, които биха пожлеали да направят това, ако сте разбрали изцяло за какво е тази божествена мисия и защо е била създадена, на първо място. Опитайте да разберете това и опитайте да разберете, че ние не можем да разгласим всичко това, че за вас не е време да научите за всичко, свързано с нашия проект тук. Доверете се на вселената, имайте вяра във вашия Създател и имайте вяра в членовете на вашето семейство и вашите приятели от по-високите измерения, че за вас е по-добре да не знаете всичко, което някои от вас толкова се упорито се опитват да си представят.

Тези неща, които ние ще наричаме „тайни засега“, не са ви необходими, за да изпълните това, заради което сте дошли тук и, в много случаи, научаването на тайните преждевременно би било пагубно (вредно) за вашите мисии и за вашите възможности тук. Ние желаем за вас, обични, да получите всичко, което можете, от тази великолепна възможност тук, на планетата, която наричате Земя, и желаем да направим всичко, което е във възможностите ни, за да го направите и да пожънете ползите (плодовете) и да получите всички награди за вашата тежка работа през етапите на планиране и през етапите на прилагане на нашата божествена мисия в служене на нашия Създател и взаимно между нас.

Ще дойде ден и то ще е скоро, особено в светлината на това колко дълго всички вие сте на вашите индивидуални пътешествия, когато всички тайни и всички подробности на нашата цел на съществуване ще ви бъдат напълно разбулени и тогава ще дойде ден, когато вие напълно ще си спомните, че вие и ние заедно сме планирали всичко, което вие сега преживявате, негативно или позитивно, защото всеки опит (преживяване) ще ви донесе уроци, които ще ви помогнат да откриете вашата по-висша цел (предназначение) и вашето висше Аз и това е решителната цел на вашата мисия, да откриете кое сте наистина и какво лежи в сърцето на създанието, което винаги сте били.

Това е славно време, това е красиво време, това е предизвикателно време, това е, в известен смисъл, време на болка, но, във всеки случай, е време да работим заедно, да противостоим на всяко изкушение да се откажем, да търсим и намерим методи и начини и широки пътища да преборим и победим всикчи предизвикателства, пречки и трудности пред нас. За това е това време и за нищо друго. Моля, разберете това и моля имайте го пред вид във всеки един момент на всеки един ден, защото тези дни са много, много кратки и много, много малко за вас сега и както много от вас са установили, тези дни отминават с все по-бърза крачка. Няма да ви се предостави възможност като тази много дълги години, ако изобщо някога се случи, в тази вселена и само вие я притежавате за вас да изцедите всяка капка от възхитително вкусния нектар на възможността.

Ние сме тук с вас, ние винаги сме били тук с вас, въпреки, че през част от нашата мисия ние умишлено останахме скрити от погледа ви, но това се променя малко по малко, защото ние ви се представяме отново, на вас – нашите приятели и нашето семейство от много отдавна. Ние чакаме с такова нетърпение отново да се обединим с вас, обични братя и обични сестри и да ви припомним, че не ви остават много стъпки да достигнете съкровищницата на всичко, което сте дошли тук да откриете, да достигнете, да държите и да направите свое. Не се отказвайте сега. Не позволявайте на светлината си да угасне, не сега, след като сте изминали толкова много и ви остават само няколко крачки да минете през тази врата, която едно време беше толкова далеч и някои мислеха, че никога няма да я стигнат, но този ден наближава и не позволявайте на нищо да ви спре да видите със собствените си очи изгрева на това славно утро.

Ние ви казваме да използвате това време и да го прекарате мъдро и да започнете да се подготвяте и да подготвяте своите братя и сестри около вас за тези вероятности, които ще ви донесат предизвикателства (изпитания), кито да преодолеете, в дните, които идат. Под „изпитания“ ние имаме пред вид глобалните промени по цялата земя, които ще предизвикат земетресения, в резултат на които ще се повиши нивото на моретата, което ще причини наводнения в няколко брегови области на вашата планета. Това не е нещо, което много от вас във вашия свят не са преживявали вече и дори са свикнали с него. Тези хора, чрез опита, са изградили качества да се справят с подобни беди.

Това, което искаме, е да видим все повече от вас да развиват някой вид способност и да измислят някакъв вид план за справяне с това, което ние виждаме като неизбежни промени за земята и да се подготвите по-добре като следвате някои прости правила като избягване на паника, да не бягате от тази ситуация, да не обвинявате другите за корените на причините за тази ситуация и да не оставяте на другите да разчистват бъркотията ви. Това са някои от методите, с които много от вас са се справяли с проблеми и затруднения във вашата минала история и вие сте дошли в този свят, за да се научите да се справяте по-ефективно с трудностите по пътя ви.

За нас да встъпим и изцяло да унищожим тези обстоятелства от вашите преживявания би било да ви отнемем причината, поради която вие сте дошли тук, на първо място. Не е било лесна задача за вас да дойдете тук чрез метода на физическата инкарнация. Това е било голямо усилие за много от вас, просто да бъдат тук, живеейки и дишайки на тази планета в това време, и създаването на този сценарий за вас беше дори по-голямо предизвикателство и беше постигнато само чрез огромни усилия на толкова много индивиди и колективи през много измерения на тази вселена.  Прекарайте оставащите ви моменти тук мъдро и използвайте това време да изпълните това, за което сте дошли тук и за нищо друго, защото нищо друго сега не е важно за вас. Ще имате много време след завършване на вашия опит тук да участвате в много изкуства, хобита, забавления и минали времена, в които сега някои от вас са въвлечени и ние ви казваме, че тези интереси не са важни сега и не са това, за което сте дошли тук да преживеете.

Ние виждаме за вас чудесни нови предизвикателства и опитности, веднъж като изчистите текущите пречки, които сега стоят пред вас, и никога да не изгубвате от поглед това, всред през тъмнината има светлина и тя свети бляскаво и ние ще ви водим през вашия път до новото ви начало.

Ние сме вашето семейство от Светлина от звездите.Както е прието от Грег Гайлс
Website: ascensionearth2012.blogspot.com/


Translator:Diana


четвъртък, 21 юни 2012 г.

19.06.2012г.


Дискусии, засягащи всички аспекти на човешкото възнесение в по-високи измерения на съществуване, чиято кулминация е през 2012.

Обобщение на последните новини от Дрейк 
‘Арести, Извънземни § средства за просперитет’

 
Вътрешният човек на Пентагона Дрейк е дал най-нова информация върху текущите събития зад сцената във връзка с масовите арести на много членове на криминалната организация, която наричаме кабал. Презентацията на Дрейк беше около 3 часа и аз ще се възползвам от възможността съсвсем накратко да обобщя някои от точките, които чувствам, че биха ви били интересни. 

Дрейк казва, че извънземното присъствие наистина е реално и те наистина са тук, в нашия свят сега и вземат активно участие в арестите на членовете на престъпния кабал.

Едно от по-интересните изказвания на Дрейк беше за това, че извънземните са задали краен срок за арестите на членовете на престъпния кабал и той е 21-ви юни 2012 година.

След тази дата, твърди Дрейк, извънземните са казали, че самите те ще започнат да правят тези арести.

По-нататък Дрейк казва, че един от плановете на извънземните е да използват техни технологии, за да идентифицират негативните същества в човешката популация (население) и да ги дадат на правосъдието, разделяйки ги в две групи;

една група, която може да бъде реабилитирана (подобрена) и една, която не може успешно да се реабилитира.

Дрейк твърди, че извънземните са заявили, че ще вземат негативните същества, които не могат да бъдат реабилитирани, и ще ги сложат в централното слънце на тази вселена, ефективно рециклирайки тяхната енергия и връщайки ги към Създателя.

Дрейк продължи с това, че извънземните са заявили към Земните съюзници (членове на Пентагона, ЦРУ, Военните § милициите в полза на нашата нова система), че времето изтича и е необходимо да се свърши повече работа, за да се позволи на извънземните да ни съдействат в много проекти, което ще позволи възможно най-гладък преход за нашата планета и за човечеството, потвърждавайки много от скорошните съобщения от Галактическата Федерация на Светлината.

Освен това Дрейк продължи с това, че извънземните са заявили на Земните ин съмишленици, че към края на нашата 2012 ще има предизвикателства към човечеството като земетресения и покачване нивото на моретата в няколко части на света,  допълнително потвърждаващи споделеното от Галактическата Федерация на Светлината в много съобщения през последните няколко месеца. Дрейк каза сподели също така, че извънземните са заявили, че преченето на кабал трябва да бъде отстранено, за да позволи на галактическите команди (отряди) да съдействат на човечеството през този преходен период, който предстои..

Дрейк искаше да обясни, че извънземните, които са тук, изпълняват това, което той нарича „благотворителна работа“ и трябва да бъдат поздравени и тяхното дело да се оцени високо.

Дрейк каза, че извънземните са помолили Земните си съмишленици да споделят едно видео и, ако не сте гледали това кратко 5-минутно съобщение, ще го приложа тук:


Условия за капитулация на Кабала ~ Декларация за включване и изключване на Световните Сили


Дрейк продължи с изказване, че шефовете на фракции на кабал Рокфелерови и Ротшилдови желаят сега да се предадат, тъй като те не виждат алтернатива.


Дрейк отбеляза средствата за благоденствие и каза, че те сега са отворени и че спомагателни сметки са били освободени чрез работата на Нийл Кийнан и много други. Дрейк продължи, че той вярва, че голям брой пратки за благосъстояние са били отправени към тези, които се нуждаят и които са участници в някои видове сделки или договори.

Дрейк заяви, че като условие за безусловна капитулация, кабалистката корпорация.Монсанто и всеки техен продукт трабвя да бъдат елиминирани и премахнати от нашето общество и никога повече в бъдеще да не й се позволява да бъде част от обществото ни

Дрейк дискутира правото на запор срещу Банката за Международни разплащания, както и нареждането за въздържане от дейност за 90 дена срещу институцията, която би могла да има важни последици за колапса на старата система. и за стартирането на новата финансова система.

Дрейк съобщава на гражданите на Съединените Щати и на света .да бъдат бдителни за саботажи на кабал срещу цели като обществени и други системи в нашата страна, защото може да има членове на кабал, които не желаят да излязат без да причинят някои проблеми.

Със сигурност има още от три-часовата презентация на Дрейк, макар, че вярвам, че обобщението, споделено тук дава добър поглед върху последната информация на Дрейк.


Публикувано от Грег Гайлс

Юни 19, 2012
Translator:Diana19.06.2012г.Посланията, които споделяме с вас имат за цел да действат като факел, да ви изведат от тъмнината, в която сте поради липса на информация и да ви заведат в светлината, където ще откриете повече отговори и повече решения за преодоляване на пречките, пред които се изправяте в своя ден. Посланията ни не са с намерение да убеждават никого в нищо или да карат някого да вярва в нещо, което те не са готови или не желаят да видят или да разберат в момента.  Посланията ни не са с намерение да будят тези, които все още не са избрали да се пробудят. Посланията ни не са създадени с такава цел и следователно не биха били способни успешно да изпълнят тази задача, понеже не съдържат неща за да докажат нещо на никого или да пробудят който и да било от съня му.Разбирате ли това? Разбирате ли, че посланията ни не могат да бъдат използвани по този начин, понеже те не са предназначени да се използват така и не притежават способности да произведат такива резултати?

Това, за което тези послания са създадени е да се позволи на тези, които са избрали да се пробудят и търсят по-висши и велики разбирания, да могат да получат достъп до фонтан от информация да задоволят жаждата си за знание и разбиране на това, какво е онова, което се случва тук, в техния свят, около тях и в същото време вътре в тях. Това, което искаме да видим все повече от вас да правят е използването на тези послания за целта, за която са създадени - като източник на информация само за тези, които я търсят. Това доста ще увеличи ефекта, за който са планирани и вашите усилия в тази насока биха ни послужили неимоверно за общата ни мисия.

Благодарим на тези от вас, които полагат усилия да споделят посланията ни надлъж и нашир, и казваме ви, не желаем да спирате или да оставяте тези усилия, но ви казваме да изберете по-внимателно с кого споделяте тези послания. Има такива, които просто не са готови да за подобна информация и на този етап от тяхното пътуване е доста стряскащо и отвъд пределите на  понятното за тях. Ние разбираме, че има много от вас, които намират тази информация за точно обратното и доста вероятна и разбираема, и че тази информацията, която ви предоставяме, всъщност придава много повече смисъл, отколкото който и да е сценарии, който много от вас са намерили за неправдоподобен що се отнася до причините защо сте тук и причините отговорни за характера на този свят. Казваме ви, има много добра причина защо тази информация резонира така добре в някои от вас и причините отиват отвъд опита на много ваши съвременници, и да ви кажа общо взето, вие сте рядкост, вие не сте нормата, а изключението.

Това което бихме искали да дискутираме с вас днес е какво ние виждаме като неизбежно при тези обстоятелства от вашето пътуване. Ние виждаме промени пред вас и виждаме възможности да създадете за себе си триумфи отвъд всичко, което много от вас въобще някога са изпитвали. Това, което не виждаме са извинения, които ви се предоставят, за да изберете да се провалите, да изберете да се откажете, да изберете да се претърколите в поражение. Не сме ви предоставили тези възможности и тези събития, за да ги използвате да провалите себе си. Ние, по поръка на нашия Създател, създадохме за вас събития и възможности, които ще позволят на тези от вас, които са избрали да преодолеят страха, който може да са натрупали в себе си и да преодолеят пречки, и да покорят предизвикателства, които са били създавани педантично и специално, за да извадят най-доброто във всеки от вас индивидуално и в същото време колективно. 

Това със сигурност не бе лесна задача, поставена ни от нашият Създател за осъществяване, но ние, точно като вас, се наслаждаваме на възможността и избрахме да я използваме до най-голяма възможна степен, за да ни позволи да постигнем собствения си най-висок потенциал. Надяваме се да видим много от вас да избират да използват тази възможност мъдро, за да търсят своя най-висок потенциал и сме убедени, че много от вас ще са наистина изненадани да открият точно колко висок вашия индивидуален и колективен потенциал наистина е. Имаше много уроци и преживявания създадени тук във вашия свят, но нито едно като преживяванията, които ви очакват онези от вас, които избират да упорстват, да продължат, да се издигнат и да отворят нови двери, които ще останат затворени за онези, които избират да не се насилят, да не изпитат себе си, да не се изправят пред предизвикателството да станат нещо много повече, отколкото са днес. 

Ще дойде ден, когато всяка една душа на вашата планета ще избере да напусне старата парадигма, заради нови приключения и преживявания, които ще прибавят към родословието й, но днес е по-добре за много от тези души да останат тук и да се съсредоточат вниманието си върху някои уроци, които може би все още да трябва да учат и пречки, които може все още да трябва да намерят начин да преодолеят. Надяваме се, че вие, онези, които са готови за нещо ново, разбирате това и за сега позволявате на тези души да продължат с живота, към които вече са привикнали, и които все още им предоставя предизвикателства за преодоляване и много уроци, от които да се учат.  Те в един момент ще достигнат този апогей,  пред който вие стойте днес и ще са подготвени за скока на вяра, на доверие, на чудо и на мистерия, който вие ще предприемете.

Казваме на тези от вас, които сега са готови да предприемат този скок, до които сте достигнали след дълъг път и след като сте се изправяли пред много предизвикателства, и сте понесли много преживявания, създадени да ви изпитат и да ви укрепят и да осъществят за вас по-висш аз, който винаги е живял във вас. Това е вашия ден,  и това е нещо, което не трябва непременно да споделяте с всички останали, понеже те все още не са готови за подобни дарове в момента. Надяваме се, че разбирате това и се надяваме, че ще се наслаждавате на преживяванията си и идващите събития, знаейки, че не ще ги преживеете с всеки, с които бихте желали. Това е начина, по който трябва да бъде поне за сега и винаги ще дойде ден, когато всички ще направят същото пътуване, което вие направихте, а вие може да сте там, чакайки ги от другата страна на дверите, през които ще преминете само малко преди тях.

На тези от вас, четящи думите ни, които все още не са уверени дали сте готови да предприемете този скок от старото в новото, ние ви казваме, че всеки избор е правилния избор, и че ако чувствате, че това не е времето за вас да се придвижите напред, тогава ние казваме приемете това, което знаете, разбирате и чувствате вътре в себе си, и усетете слава в решението си да останете тук с много от своите братя и сестри, които също са направили същия избор като вас. Това е по-мъдрия избор за много от вас в момента, и ви казваме утешете се от това, че знаете, че сте развили умения, интуиция и мъдрост да локализирате за себе си пътеката, която искате да извървите, пътеката, която ще ви представи предизвикателства и преживявания, които ще осъществят вашето по-висше добро. Бъдете горди, знаейки, че сте имали куража да направите този избор, знаейки, че е имало и друг избор, който сте могли да направите и че вие просто някак сте почуствали вътрешно, че това не е било по-добрия избор за вас  по това време.

Показвате велика мъдрост и проявявате голяма сдържаност, като избирате да останете тук и да работите върху някои области от себе си, които може да се нуждаят от повече преживявания и уроци. Казваме ви, че вие ще получите точно това, което е нужно, за да ви се позволи да изградите крилете си, докато не полетите един ден оттук, когато почуствате, че времето е настанало и че сега сте готови. До тогава, недейте никога да усещате, че който и да било или каквото и да било ви пришпорва да вземете това решение преди да сте го почуствали правилно за себе си, понеже няма никакъв тиктакащ часовника за вас и разполагате с цялото време нужно, за да развиете себе си и да изследвате само това, което физическото царство има да ви предложи.

За тези от вас, които изберат да продължат напред, казваме ви времето за това е много близко и нямате много време останало за последни приготовления, и вероятно за подобрение и изостряне на онези ваши страни, които може да са били леко притъпени и да е било нужно да им се обърне внимание. Всички ние имаме нашите уникални качества и всички имаме сфери от живота си и от нас самите, на които е нужно да се отдели внимание, и казваме на тези от вас, които сега опаковат багажа си, така да се каже, да отделят няколко момента от всеки един ден и да си направят ревизия на себе си и на онова, което има нужда да му се отдели внимание и да се подобри. Ако можете да направите това, ние знаем, че ще изпитате, ще се наслаждавате на и ще просперирате с ползите от такива усилия. Няма нещо, за което да положите усилия по което и да е време, което да няма за резултат полза по някакъв начин за вас и за всички около вас. Ето това искаме да запомните от днес, винаги да обръщате внимание на всяка една задача, независимо колко велика, нищожна или малка да е, и тогава винаги ще жънете награди в резултат на такива благородни усилия и постижения.

Ние сме ваши приятели и сме ваше семейство от Галактическата федерация на светлината. 

Мир вам, наши братя и сестри. 

Ченълинг на Грег Гайлс
Превод:Zhana

ASHTAR

2012