text

We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

вторник, 31 юли 2012 г.

30.07.2012г.

Съобщение от Галактическата Федерация от Светлина 7/30/12 'Победено време'

В хармония ние ще устоим на всякакви предизвикателства, поставени пред нас, защото заедно започваме обновяването на нашите връзки, нашето обединяване, нашите взаимоотношения, нашата любов и служене един на друг, на тази вселена и на нашия Създател, Създателят на всички неща, на които ние се радваме, които ние обичаме, които ние лелеем, които ние съхраняваме в нашата памет, които са ни донесли щастие, удоволствие и понякога дори болка, защото всички наши преживявания са ни довели по-близо до единението на всичко това в тази вселена, по-близо един до друг, по-близо до нашето висше себе (аз) и по-близо до нашия Създател, който е започнал всичко това за нас, да се радваме, да учим, да растем, да преживеем съществуването, да преживеем живот тук, в тази великолепна вселена. 
Сега е време да започнем следващите стъпки в нашето съвместно пътешествие, стъпки, които ще ви доведат в изцяло нов свят, изцяло нова вселена, защото вие ще оставите зад вас всичко, което сте дошли да познаете като ваша реалност, защото нищо няма да бъде същото за вас веднъж, щом прекрачите отвъд тази врата в близките дни, дни, които приближават много бързо, защото времето е забързано. Можете ли да усетите това, обични? Можете ли да усетите, че времето се сгъва върху себе си, че става безсилно срещу вас и вашата воля? Времето изчезва, изпарява се, изгубва се и много скоро за вас няма да има значение, защото времето ще е свършило, ако искате, и вие ще се намерите изплували в по-“безвремево“ състояние на съществуване. Това е, което трябва да очаквате с нетърпение, и ние ви предлагаме да не броите минутите, дните и часовете докато всичко това започне за вас, защото, когато го правите ви давате сила на времето, давате на времето власт, давате на времето да ви завладее. Вие давате на времето право, което то естествено не притежава, защото времето не е управител, не е господар, цар, Бог, Създател. Времето е абстрацкия, един аспект, продукт на вас и на нашето творение.

Ние, съществата, които населяваме тази чудесна вселена, създадохме времето, за да можем да направим опит с него, за да преживеем по-добре и да разберем нашата вселена, нас самите и един друг. Това е всичко, което времето е, но също така то е не по-малко от това. Ние ви казваме да не правите времето нещо повече от това, което то е. Дори за момент не вярвайте, че не можете да победите времето, защото времето е вече победено, защото ние сме го създали и никога не сме му давали сили над нас по никакъв начин, защото това никога не е било част от нашия сън (нашата мечта) и нашето видение за това отделно създание. Освобождавайки оковоите на времето ще бъде изключително освобождаващо за вас, защото вие няма да остарявате, както става сега, няма да се уморявате, както може би сатва сега, няма никога да имате краен срок, от което страдате сега, макар че ще виостанат следи, напомнящи ви това, което сега познавате като време, желаем да бъдем ясни относно това.

Това не е като да излезете в пълна пустота, празнота, където няма неща за правене и време и място, където да бъдат правени, със сигурност има. Винаги ще има времена, дати и места, до които да се пътува, което ще отнема известно време. Не искаме да ни разберете неправилно, когато казваме, че времето ще се промени за вас, защото времето ще продължи да съществува, просто тези правила, тези параметри, тези закони, които управляват времето, ще се променят за вас. Разбирате ли това, обични? Разбирате ли, че винаги ще има известни аспекти на време, известни сили на време, известни случаи на време. Винаги ще съществува концепцията, която то е, то е просто концепция само по себе си, която ще преживее метаморфоза за вас, защото вие излизате от ниските размерности и влизате в по-високите над вас, ако искате, макар, че размерностите не са подредени една върху друга, те са по-скоро една в друга, ако можете да си го представите по този начин.

Ние бихме искали да обсъдим с вас какво ще правите през повечето от времето си след като веднъж излезете от живота, който познавате така добре. Ново начало за много от вас може да бъде, доста разтърсващо по някакъв начин, умерено шокиращо, дори бихме казали, за някои от вас, защото свършването на старите начини и започването на нови винаги е предизвикателство, към което трябва да се отнесем сериозно. Ние желаем за вас, обични, които следите нашите съобщения, да помислите как желаете да се сбогувате с толкова много, към което толкова много сте привикнали. Ще бъдете ли в състояние да направите тази промяна гладко или ще изпитате някои разтърсвания във вашия свят, намирайки го за трудно да освободите толкова много от познатото ви? Ние ще бъдем тук за вас, предлагайки ви нашето напътствие и съвети за тези от вас, които може да намерят това преминаване малко предизвикателно и могат да се възползват от помощта на онези, които са го минали по-рано и са преживели точно това, което предстои сега на вас, не веднъж, а дори много пъти преди.

Макар, че това ще бъде славно преживяване за вас, действително преживяване (опит), приключенско и вълнуващо преживяване, то ще бъде също така и ново, странно и мистериозно и понякога предиззвикателно преживяване за много от вас. Ние ви желаем най-доброто, за което можете да се подготвите, защото това ще бъде огромна промяна за вас. То няма да бъде фина промяна в никакъв смисъл, защото много от това, което вие познавате като норма (правило, стандарт) ще се разпръсне, правейки път на много нови неща, за които вие няма да си спомняте никак или съвсем малко. Виждате ли как това със сигурност ще бъде лек шок за някои? Ние със сигурност разбираме това и желаем, колкото ни е възможно, да минимизираме това, което би могло да бъде объркващо преживяване и да ви позволим да продължите във вашия нов живот колкото може по-плавно и стабилно.

За да направим това, усещаме, че е най-добре да опишем малко какво ще бъде за вас, когато излизате от тази реалност към новата, различната, по-високата, по-свободната, по-съществуващата и по-приключенската. Едно от нещата, които ще променяте, е принудата, която е била упражнявана върху вас тук, в това измерение, което сега вие наричате дом. Има толкова много ограничения върху вас: пари, възраст, здраве, пол, дискриминация, географски съображения, вашата работа, семейства. Всичко това са ограничения, дори може да се каже окови, въпреки, че ние рабираме как вие може да обичате областта, в която живеете, не това имаме пред вид. Това, което имаме пред вид, е, че вие имате привързаности към тези области от вашите животи, връзки, които не могат лесно да се срежат, позволявайки ви да бродите свободно където и да бихте пожелали да отидете и да правите, каквото бихте пожелали да правите. Това е един аспект от вашия живот, който със сигурност ще се промени за вас, веднъж да възлезете в по-високите области, вие няма повече да имате бреме, което да не можете да премахнете, за да ви позволи да се реете (извисявате) навсякъде, където бихте пожелали да бъдете, да видите, да преживеете.

Да, вярно е, че имате смейства от тази страна, както и хора, които ви обичат много, но вие нямате семейства в този смисъл, че вие трябва всеки ден да работите, за да ги поддържате или да стоите у дома да ги отглеждате или смесица от двете, защото това не е част от вашата нова реалност. Много от вас също ще намерят нови кариери, това също е вярно, но вие ще имате изобилно време, свобода и ресурси да пътувате навсякъде, където пожелаете и да правите всичко, което бихте пожелали да правите, защото няма да бъдете обвързани с работа (длъжност), която командва толкова много от вашия живот сега.

Това са някои от съображенията, за които бихме желали да помислите днес, защото, макар, че много виждат като благословение да могат да срежат връзки с много от тези неща, които обсъждахме, вие може да се изненадате, че много от вас ще намерят освобождаването от всички тези неща или някои от тези неща за голямо предизвикателство, защото никога не са знаели истинската свобода от тези аспекти от техния живот, които са изисквали толкова много от тяхното време, енергия, фокусиране и ресурси. Бихме искали вие да помислите за това днес и да помислите как ще се чувствате и как ще се справите емоционално с това, когато връзките с всичко това може да ви държат долу днес, непозволявайки ви да преживеете това, което желаете да изпитате и да пътувате, където искате, бъдат развързани завинаги. Молим, помислете за това днес и се подгответе, защото, макар свободата да е радостно благословение и дар, тя може да бъде и предизвикателство за някои, когато този дар бъде отворен за първи път от еони или може би дори изобщо за първи път.

Ние сме вашите свободни братя и сестри от Галактическата Федераация от Светлина. Ние ви обичаме всички, обични.


Както е прието и предадено от Грег Джайлс
Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Translator:Diana
 

понеделник, 30 юли 2012 г.

27.07.2012г

Съобщение от Галактическата федерация на Светлината 7/27/12
'Време да започнем Проект 1' 

 

Проблемите и трудностите по монтирането във вашия свят ускоряват задвижването на някои от проектите, които по-рано обсъдихме с вас, обични. Ние се събрахме и стигнахме до решение, че по това време ние ще започнем многото нашисъвместни проекти, един по един, защото са спешни и важни.

Това, което бихме искали да видим днес, е вдигнати ръце, ако желаете, на тези, които желаят да вземат участие в нашия първи проект, който ще бъде укрепяване и реновиране на морски диги в стратегически области на вашия свят, където вашите брегове не защитават адекватно вътрешността и общностите. Ние бихме желали да видим да оставяте имената си под нашето днешно съобщение, без значение къде намирате това съобщение и ние ще си отбележим вашите имена, ако считаме, че сте перспективни и допълнение към нашия екип, това ще бъде реалност.
Това са двата предварителни реквизита, макар, че ние направихме кратък списък с имена на онези, с които чувстваме, че не бихме предпочели да работим засега. Надяваме се, че тези от вас, които са в краткия списък, разбират и също така виждат, че причините за това са били начинът, по който са се отнасяли с другите и са говорили на другите в онлайн общностите ви през последните няколко седмици, месеци и години, откакто много от тези промени и нашите съобщения са ви станали известни. Ние просто чувстваме, че няма да е честно онези, които сте третирали по негативен начин, да работят рамо до рамо с вас, след като не сте показали вещина и готовност да се отнасяте с другите мило, със загриженост, с любов, с честност, със скромност и любезност.
Заради вас и за възможността за вашето бъдещо наемане в нашата организация предлагаме на тези от вас, които желаят да работят с нас и дори тези, които не желаят да работят с нас, да се отнасяте по-добре с хората около вас, защото отказа да ви включим в нашата работа е просто един отрицателен резултат от вашето поведение, защото има много негативни резултати от вашето поведение, които текат като неконтролируема река, повреждаща вас и другите във вашето пробуждане (възкресение). Разбpирате ли това? Разбирате ли, че има по-добри начини да се отнасяте с другите от това да хвърляте обиди, вашите разгорещени мнения, вашите тиради, вашето викане на имена, вашите клевети, вашите сквернословия, вашата ненавист, вашия гняв, вашето отхвърляне, вашата еднопосочна риторика?
Молим, разберете, че ние, като организация и като личности, не ви съдим или порицаваме по никакъв начин или форма. Ние просто чувстваме работно партньорство с някои от вас точно сега не е проводник към подходяща работна среда за вашите братя и сестри от вашето човешко семейство, както и наше семейство и, в края на краищата, ние сме едно голямо семейство. Ще има други възможности да работите с нас в дните напред и ние ви предлагаме да обърнете внимание на това, което казваме днес и да започнете да се третирате едни други по различен начин, защото ние продължаваме да наблюдаваме вашите онлайн общности и ще продължим да добавяме и дори да махаме имена от нашите списъци. Благодарим ви за вашето внимание днес и за вашето съдействие, ако това е съдействие, което вие бихте желали да вложите в това.
Бихме искали да обсъдим с всички вас днес какви са нашите намерения, какъв е нашия план да укрепим вашите брегови линии покрай бреговете на Флорида и Лоуър или това, което вие наричате „Южна“ Калифорния в Съединените Щати и дори някои други части на света. За някои области вие може може да знаете малко, в зависимост от това вие откъде сте, разбира се, и какво е образованието ви по география. 
Има брегове навсякъде във вашия свят, които предлагат малка защита от бури, урагани, морските вълни и други подобни. Ние сме проследили и наблюдавали тези брегови области от известно време и имаме подходящ и определен списък в кои области ние чувстваме нужда предимството на брегови диги под формата на тухли и хоросан, както вие казвате, конструкции, въпреки, че няма да използваме тухли и хоросан, това е метафора. 
Ще използваме стъклено-кристални слепващи структури.
Тези структури са здрави, яки, леки, могат да се вдигат нависоко, да се разпъват нашироко и могат да се вдълбаят дълбоко в пясъка в долната част на морското легло.
Тези структури могат да бъдат направени красиви.
Тези структури отразяват слънцето, те светят на слънцето, те проблясват на слънцето и вашите брегове не само ще подобрят сигурността си и тяхната форма, но и техния естетически вид и ние чувстваме, че тези от вас, които живеят по бреговете, които посещават бреговете и дори тези, които само гледат снимки на бреговете, ще намерят тези структури красиви допълнения към вашите вече великолепни плажове и брегове. Тези стъклено-кристални структури са направени чрез използване на напреднали технологии, които са монтирани на борда на голям космически кораб. 
Ние ще долетим до вашите брегове инспектирайки дъното за контурите му, дълбочината, плътност и стабилност, от какво са направени и колко дълбоко ще трабва да закрепим тези стъклени „стени“, ако вие пожелаете. После ще снижим нашия кораб до малко над морското ниво и ще започнем да инсталираме тези структури като просто местим плъзгачи по контролен панел. Тези диги ще дойдат долу от корпуса на нашите кораби, които са проектирани и построени точно за тази цел и готово! Вашите диги са здраво и сигурно вкопани дълбоко в дъното покрай брега.
Ние ще продължим по този метод по протежение на бреговете мили и това ще отнеме много дни и затова чувстваме спешността да започнем тази операция с вас почти незабавно.

Ние ще кажем, че поне няколко дена и дори, най-много две или три седмици преди да започнем, но ви казваме да вземете присърце това, което ви казваме, защото ние ще започнем тази операция много скоро, защото много има да се свърши за много кратко време. Надяваме се да видим много имена днес на добороволци за това много важно назначение и очакваме с такова нетърпение да работим с вас, нашите братя и сестри от нашето човешко семейство. Ще се свържем с тези, които чувстваме, че ще бъдат положително допълнение към нашия екип по един или друг начин.
Молим ви да не се занимавате твърде с въпроса как ще се свържем с вас или ще ви се представим, защото няма за какво вие да се грижите в това отношение. Всичко ще ви бъде обяснено навреме, обични, и вие няма за какво да се тревожите, освен, ако не сте усъвършенствали телепатичните си способности. Няма причина за тревожене, че може да сте пропуснали някое съобщение от нас, ако чувстваме, че е положително допълнение за нашия екип и вашето име е написано под някое от нашите съобщения, ние ще се срещнем с вас по един или друг начин. Това ще бъде направено. Имайте вяра и увереност в нашите методи, както и ние нямаме нищо, освен вяра във вас, обични.
До следващия ни разговор, ние сме ваши братя и сестри от вашето семейство на Галактическата Федерация от Светлина и очакваме с такова нетърпение да работим лично заедно с вас. Благодарим ви.

Както е прието и предадено от Грег Джайлс
Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Translator:Diana
 

29.07.2012г.

Съобщение от Галактическата Федерация на Светлината 7/29/12, „Планета Тера“
 
Тера е името, дадено на вашия свят, което много от нас тук, от нашата страна на завесата (воала) използваме да назоваваме вашата планета, която вие наричате Земя. Нарекли сме планетата ви Тера, защото то има много фини (тънки) и скрити значения в това име. Тера звучи като „терор“, нали, обични? И терор е това, което много от вас преживяват тук, на много и различни нива, от много еони. Войната е терор, смъртта също е била терор и дори любовта понякога е доста ужасяваща за някои от вас. Има много различни етапи и нива на терор и страх и всеки от вас е минал през инициация на всеки от тези различни нива на вашето обучение и напредване в тази вселена. Заради това е вашето пътуване по пътищата, вашето пътуване из полетата до Тера в най-широк смисъл, в по-голямата картина, защото без образованието, с което сте били благословени тук, в този често плашещ свят, вие не бихте могли да се развиете толкова бързо, толкова отчетливо и толкова силно, мъдро, отлежало, отдадено и решителни, както сте възлезли от всичките тези уроци и преживявания (опитности) тук, на „Терор“.


Това никога не е било предвидено да бъде място, което може да плаши човек до безумие, както вие казвате, но все пак, известни аспекти на вашия свят са били проектирани и създадени от нас, от тази страна на заавесата така, че да ви помагат в процеса на ученето ви, защото вие така поискахте от нас, това беше вашето желание (жадуване). Вие поискахте да дойдете тук, за да учите, да пораснете, да станете способни да изковете вашите крила така, че да можете да полетите към свободата във висшите сфери на тази вселена. Вие не дойдохте тук на почивка, за забавление или отпускане или за наслаждение или удоволствие, обични, вие дойдохте тук да увеличите неимоверно вашата линия на обучение и целият този свят беше оформен като много продуктивно средство специално за тази цел, да достигнете този край.


Това, което сте правии тук не е радостно возене, не е било пътешествие за удоволствие. Ние разбираме това и често сърцата ни се късат за вас, защото вие стрдахте през буйни обрати и завои в този често тъмен, недружелюбен, непрощаващ, неблагодарен, нелюбещ и нежелан свят, но трябваше да ви позволим да продължите вашето пътешествие тук необременени от нашите сърца, предлагащи ви помощ. Ние не можем винаги да ви гарантираме избягване на бедите и не бихме могли винаги да ви набавяме изборът, който би ви довел до по-малко страдание и по-приятни преживявания. Бихме искали да можехме толкова често, защото много ви обичаме, но това не би ви помогнало в края и биха направили толкова много от усилията ви тук просто хабене на времето ви, на усилието ви, на енергията ви и вашите страдания за оцеляване, да мине още един ден, да минете още миля и да научите още един урок.


Всичко би си струвало и за вас, защото днес вие сте толкова близо до всичко, което поискахте за себе си преди да ни помахате за сбогом и да се впуснете в това дълго, изтощително и често тъмно пътешествие през дългите и заплетени коридори на дуалността. Сега вие сте пред най-последната врата, която, когато се отвори, ще ви позволи да излезете от тази джунгла, от този лабиринт и да възлезете обратно у дома, където всичко започна, който вие познавате като реалност, защото това, което сега преживявате, не е реалност. Това, което преживявате сега, е струпване, продукт, тъкан от измислица, от научна фантастика, от фантазия, защото това, което сега преживявате, е създание на много ралзични умове, някои от нашата страна на завесата, много от вашата страна на завесата и по никакъв начин не се базира на реалност. Ние желаем вие да разберете това, защото искаме да бъдете адекватно подготвени за това, което ви очаква, щом се въздигнете от тази земя на фантазии. Това, в което ще възлезете, не може да се сравни с нищо, с което сте се запознали като една истинска реалност, защото това, което ви очаква от тази страна, вие днес считате за фантазия, научна фантастика, продукт на филмовия екран, защото от тази страна е толкова различно от всичко, което знаете от вашата страна.


Можете ли да започнете да си представяте на какво прилича от нашата страна, обични? Започвате ли да схващате картината, че не можете да сравните с това, което е от вашата страна, с това, което е от нашата страна, то би било все едно, както вие казвате, да сравнявате ябълки с портикали, защото няма място за сравнение. Следователно, ако сравните нашите описания на това, какво е съществуването във високите измерения с това, което сега вие преживявате, това е формула, която няма да ви донесе никакви разумни и продуктивни отговори, които търсите. Разбирате ли това? Разбирате ли, че, когато се опитваме да ви нарисуваме една картина, какъв ще бъде животът ви след като излезете от настоящото си облекло от дуалност, не можем да ви предложим подробности, защото те биха били само объркващи за вас, защото няма нищо във вашето сегашно положение, което по някакъв начин да може да се равни с като правило, мярка с това, което е от тази страна. Разбирате ли какво ви казваме? Казваме, че не можете да вземете рулетка, т-образна линия и компас от вашата страна на завесата и да се опитате да измерите или анализирате какво е от тази страна чрез нашите описания или чрез каквото и да е, което сте преживявали във физическата сфера. Просто няма начин да се сметнат никакви отговори, да се докажат никакви тези или да се построи никаква картина на това, което е от нашата страна, чрез тези 3-мерни процедури на анализ.


Това е всичко, което искаме дад ви кажем днес по този въпрос, обични. Ние просто искаме да знаете, че всички ваши обсъждания и всичкото ваше време, прекарано в опити да си представите какво е това, което ви очаква е просто загуба на време, енергия и концентрация, защото има толкова много други неща, които можете да правите през времето си и биха ви дали много повече удовлетворение, отколкото опитването да си представите какво ви очаква, защото няма да сте в състояние да стигнете до никакво разумно заключение и, на практика, ще се хвърляте на аромата, а би трябвало да се хвърлите напред от това, което наистина ви очаква. Ето колко радикално различно съществуване е тук, веднъж само да минете „гърлото на бутилката“ на времевия портал, който сега вие преживявате.


Вие сами ще видите и ще преживеете, обични, много скоро, защото дните сега са много, много кратки и е време да стартираме издърпването ви от този последен коридор на този портал, който ще ви пренесе в по-висока сфера на тази вселена. Ние сме тук с нашите ръце увеличени и искаме да да се хванете здраво и да се държите здраво, защото ние ви помагаме да се изтеглите нагоре, защото това е една от най-важните причини да сме тук. Ние сме тук като ваши водачи и като ваши водачи, наша е отговорността да видим как извървявате тази последна миля и се измъквате от сегашната реалност и измерение, в което сте живели толкова дълго време и което вече не ви става, не ви подхожда, не ви служи и ви води в нова реалност, която е скроена точно като за вас.


Това е всичко, което имаме да обсъдим с вас днес, обични, и се надяваме да видим, че сте придобили по-голяма, по-ясна, по-чиста перспектива за това, което ви очаква от тази страна и че това е нещо, което не можете да си представите изобщо и това е, което ние искаме, защото ние не желаем да оформяте, моделирате, конструирате или създавате по никакъв начин нещо, което би ви ограничило в мярка, обхват, красота, забава, удоволствие, забавление и вълнение. Ние желаем вие да разберете, че дори небето не е границата тук, от тази страна и ви го казваме, за да ви позволим да развихрите въображението си напълно, защото няма от тази страна нищо, което да не можете да имате, да не можете да правите, защото всичко е възможно за вас тук. Ние сме ваши приятели и ваше семейство от тази неограничавана страна на тази велика завеса. Ние сме Галактическата Федерация на Светлината.Както е прието и предадено чрез Грег Джайлс.

Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Translator:Diana

неделя, 29 юли 2012 г.

28.07.2012г.

 Съобщение от Галактическата Федерация на Светлината 28.07.12
"Изследователи във времето"


Този облак, който носеше бедствия, хаос, депресия, борба, трудности, страдания, болести, нищета, бедност, престъпност и объркване от много дълги векове, сега се изпарява от небето над главите ви, позволявайки на синьото небе да се появи вашето слънце и да блесне от него ярко, топлейки всички хора на вашата Земя. Ние виждаме ясно небе над вас, във вековете които идват и за винаги, само веднъж да се разчисти вашия свят от тези негативни същества, те няма по-вече да се вливат във вашите редици, докато ние, Галактическата Федерация на Светлината се занимаваме с този въпрос. Нашите служби за наблюдение установяват че сега арестите протичат с много стабилни и с много бързи темпове и това ни доставя извънредно задоволство, защото това, което се очаква на края на този необходим процес е това което ние и вие сме желали наистина от много дълго време. Ще бъдем в състояние да представим семействата ни на вашите семейства.


Това ще бъде повторно семейно обединение в огромен размер, защото мнозина от вас имат роднини и връзки в много семейства, родове, организации, алианси и светове тук, отвъд границите на вашата 3-измерна реалност. Ние винаги сме били част от вашия живот и всички ваши животи във физическата реалност. Никога не сме били отделени от вас, никога, нито за миг, но да се съберем отново с вас в плът и кръв, както казвате, ще бъде така радостен повод за нас, отвъд думите на всяко описание. Това ще бъде завръщане у дома за вас, това ще бъде завръщане у дома и за нас също по някакъв начин, защото нашият дом, в общ смисъл беше празен, откакто вие излязохте през тази врата преди много векове, за да започнете вашето дълго пътуване далеч от вашето семейство и всичко което знаехте като ваша реалност.


Каква смела и дръзка постъпка вие направихте извън входната врата, защото вие не знаехте какво ще изживеете. Вие не знаехте къде ще отидете, вие не знаехте с кого ще се срещнете, с кого ще се борите и кого ще обичате. Вие не знаехте кога привидно ще умрете, и вие никога не знаехте кога ще дойде време да се родите отново в човешко тяло и да започнете отново странно, но винаги чудесно пътуване във физическата реалност. Този вид изненади няма да бъдат част от бъдещето за много от вас, никога повече, освен ако не го пожелаете, защото много от вас са дотигнали ниво на „дипломиране”, и според вашето дипломиране ще имате право да изберете когато пожелаете да се върнете обратно по този път отново, но това няма да е необходимо за вашия напредък, вашата еволюция, вашето образование, подобряване и укрепване на вашето същество, защото много от вас сте показали че сте научили всико което можете от един свят на физическа реалност и сега е време да вземете всичко което сте научили и да го върнете у дома с вас и да започнете да го разопаковате тук с вашето семейство, на което така много липсвахте, толкова дълго време. Добре дошли у дома.


Виждайки ви отново, в която и настояща форма да сте по това време, ще бъде радост за нас на толкова много нива. От една страна ще ни липсват спомените когато ви водехме и обучавахме, въпреки че винаги сме знаели, че нищо лошо не може да ви се случи в действителност, ние постоянно се притеснявахме за вас. Ние бяхме, както казвате, притеснени родители, а вие дете, безразсъдно и несигурно в постъпките си, във вашето поемане на рискове, във вашата разрушителна и хазартна същност. Наблюдавахме ви как влизахте в определена опасност, знаейки че трябва да ви позволим да изпитате резултата от избора който сте направили. Това, че знаехме че в крайна сметка всичко ще мине добре за вас, не го правеше по-лесно за нас, защото ние винаги знаехме, че ще пострадате по някакъв начин, макар и временно от последствията на своите действия и избори.


Толкова често сме желали да можем да се намесим, за да ви обърнем и да ви дадем тласък в друга посока, но това не ни беше позволено според нашето споразумение с вас, скъпи мои, защото вие пожелахте по-вече от всичко да направите това сами, помолихте ни за пълна свобода при всички избори, които ще направите и пътеките, покоито ще изберете да пътувате, дори ако тези пътеки водят надолу по тъмен и опасен път. Това ще е нещо по-вече от радост и облекчение, да можем да ви прегърнем отново от плът, и да не е необходимо да се притесняваме по-вече къде ще ви отведе този ден и да ви гледаме как още тази 3-измерна драма ви обгръща и ви върти в лапите на една вихрушка от болка, объркване, смут, унищожение и съжаление, въпреки че ние винаги знаехме, че ще се освободите от тези буйни ветрове и отново ще ходите свободно по други пътеки определени от вашия избор.


Толкова се радваме че си идвате у дома и имаме много истории, които да споделим с вас, също както сме и така нетърпеливи да седнем и да изслушаме вашите разкази за приключенията и вълненията от вашето пътуване през джунглите на този 3-измерен пейзаж. Ние ще разполагаме с цялото време на света, да споделим тези истории един на друг, тъй като времето е вечно тук, от другата страна на завесата. Може да сте забравили това, понеже си отидохте за толкова дълго време. Времето не се движи така, както се движи сега за вас, скъпи мои, защото времето за нас тук, от тази страна, е наш приятел, наш колега, наш съюзник, то е инструмент, който можем да ползваме за наша полза, за нашето образование, за наше забавление, за вълнения и приключения и дори в някои форми на мистерии, защото притежаваме абсолютния лукс и удоволствие да го вътрим, като колело на времето и когато то спре, можем да пътуваме към тази точка на времето зад нас или пред нас, дори ако щете, всъщност времето не е нито пред нас или зад нас, то е някъде вътре в нас, и това ще го разберете много по-ясно след като времето вече не е обвито  около вас.


Ние можем да използваме времето като ескалатор или асансиор, да се придвижваме в неговите по-високи нива или да натиснем бутона за надолу и да проучим къде ще ни отведе и когато вратата се отвори, можем да пристъпим в един свят на мистерии и изненади, предизвикателство, забава, вълнения, новости и да опознаваме този нов свят толкова дълго, колкото бихме желали, преди да можем да се отегчим от него и да пожелаем да изследваме нов свят. Може да се каже, че ние сме пътешественици във времето, изследователи във времето и въщност това би могло да  е подходящо определение за нас и това със сигурност е подходящо определение и за вас, скъпи мои, защото вие така или иначе се спуснахте през времето, тъй като сте се оттеглили от една реалност и сте навлезли в друга с напълно различна времева конструкция. Вие сте напуснали една реалност където времето адекватно се контролира и е добре разбрано, към един свят където времето е което ви контролира, управлява и дори до ден днешен вашите най-добри научни умове на са в състояние напълно да деконстроират времето и да го управляват, което ще позволи да бъде използвано като инструмент, също както ние го използваме.


Много от вас през следващите дни ще влязат отново в този времеви портал и ще се окажат от другата страна на този портал, свободни от настоящите ви ограничения на времето и неговия контрол. И по този начин вие отново ще бъдете пътешественици във времето, ще изследвате още един път, който ще бъде нов за вас, тъй като повечето от вас няма да имат никакъв спомен за пътуване по този път преди. Какво вулнуващо ще бъде това приключение за вас скъпи мои, и ние сме така щастливи да ви снабдим с пътна карта, която ще ви води през това, което ще бъде пустош за вас през следващите дни. Много от вас точно в този момент са напълно готови за това голямо приключение, но понеже много от вас са дошли тук заедно, е единствено подходящо да се изчакате един друг, и да напуснете заедно. Справедливо ли е това, скъпи мои? Уверени сме че много от вас разбират това и ще покажат цялото необходимо търпение за да изчакат своите спътници пътешественици във времето, защото те не са изостанали с много крачки зад вас и всички ще стигнете до вратата на своето ново приключение точно когато във великите ръце е ключът за часовника на вселената и започне да се завърта за да ви отвори вратата към вашата нова, но позната реалност. Ние, вашето семейство и ваши приятели щебъдем тук и ще чакаме от тази страна на вратата и ще ви помогнем да разопаковате.


Ние, вашето семейство от Галактическата Федерация на Светлната чакаме завръщането ви у дома от уморителните пътувания.


Както е предадено чрез Грег Гайлс
Website: ascensionearth2012.blogspot.com/


Translator:Svetlana

петък, 27 юли 2012 г.

3.07.2012г.

Съобщение от Галактическата Федерация на Светлината – 3 юли 2012
 

Пътят към дома

Командата на Ащар е една от галактическите команди, които са тук и работят с нас - Галактическата Федерация на Светлината, в служба на нашия създател и на вас, земляните. Ние и по-рано сме работили с командата на Ащар и сме научили много от съвместната ни работа с тях и техните предани и опитни членове на екипа. Вие също ще им бъдете представени, точно както ще бъдете представени и на нашето командване през идните дни. Ще има няколко церемонии за представяне, чрез тях ще ви се покаже и ще разберете от първа ръка кой е този, който е  споделял тези съобщения с вас, както и кой е оркестрирал много от събитията във вашия свят задкулисно.

Ние искаме сега да знаете и молим да го имате предвид, че ние не сме ви чужди. Ние не идваме тук, носещи подаръци за непознати. Ние ви познаваме, може да се каже, толкова добре, колкото вие познавате себе си, защото сме ваши приятели и ваше семейство, ние бяхме с вас духовно през цялото ви пътешествие, тук на физическите планове. Ние от по-високите измерения ви познаваме добре, откакто сте влезли през вратата на инкарнацията, ние сме работили виртуално с вас всекидневно от онзи момент през всичките тези години. Така погледнато, можете ли да разберете защо ви познаваме толкова добре? Можете ли да разберете, как сме едно семейство в това, което може да се счита дори за по-тясна връзка от тази с основните членове на вашите семейства във вашия живот в това време?

Ние бяхме с вас и през хубавите, и през лошите ви времена, и сме ви виждали, когато сте били най-добре и когато сте били най-зле, и искаме да знаете, че  ви обичаме и се грижим за вас, без значение на кой връх, плато или долина се намирате във всеки един момент от вашето пътешествие. Ние ви подкрепяме, също подкрепяме и вашите избори през цялото време и ние никога не се намесваме във вашето свещено право на свободна воля и свободен избор, ние работим с вас, да ви помагаме да научите уроците, което може би ще ви помогне да направите по-добър избор следващия път, когато ви се представи такъв избор.

Беше много дълго пътешествие за много от вас и скоро ще разберете, колко дълго е било то за вас. Скоро ще разберете кои сте всъщност, откъде идвате, и цял свят от информация за вас самите, вашите приятели и колегите, с които работите, някои от които стоят на заден план в по-високите измерения, за да действат като водачи и да изпълняват други необходими задачи, също така и други, които са пътували с вас във физическата реалност и през този живот са били ваши приятели, ваше семейство и дори понякога ваши врагове, вземайки тези роли, за да ви помогнат да научите уроци, които вие сте счели, че е много важно да научите.

Нищо от това, което ви се е случило и сте преживели тук, не е сторено против вашата воля в по-висок смисъл, защото вие сте режисьорите на собственото си представление. Няма никой друг над вас или до вас, който да дава заповеди.  Вие и само вие сте тези, които сте написали диалога и пиесата, въпреки че искаме да ви напомним, че вие сте написали няколко различни варианта за всяка сцена на вашата продукция. Вие винаги сте имали повече от един избор, който да направите по всяко време, и всичко зависеше от вас, кой път сте искали да извървите и да се учите от преживяванията и опитностите, които са ви очаквали на този път.

Сега е време за много от вас да изберете между един път, който ще ви върне обратно у дома при нас и един път, по който вашите пътувания и опит ще продължат в реалност от по-ниско измерение. Този избор напълно зависи от вас и ние няма да се месим в решението, което ще направи всеки от вас. Ние ще  уважим всеки избор, който направите, без значение какъв е той и до къде ще ви доведе. Важно е за вас да знаете, че дори вашият избор да ви води към някои от трудните опитности, към които някои от вашите братя са се запътили, ние няма да ви спрем и да ви убеждаваме да поемете друга посока. Искаме да разберете това и да мислите над вашите избори внимателно, преди да ги направите.Това е всичко, което ще кажем и ще направим по този въпрос, тъй като трябва да оставим на вас да решите вашето собствено бъдеще , като изберете свой собствен път, по който да продължите вашето пътешествие.

Ще има подсказки и пътни знаци по всеки един път, който вие бихте избрали. Искаме да го знаете и да ги търсите, тъй като ще ви бъдат дадени ориентири накъде ще ви отведе този път. Това не е вечеря на случаен принцип, където няма да знаете какво ще получавате в менюто си, тъй като имате възможността да разчитате на интуицията си, както и на други средства, които сте използвали, за да оцените ситуацията и да направите избор.

Това е тази самостоятелност, която е темата на деня. Поради тази причина, въпреки че можем лесно да ви кажем кой път, който ви се представи, ще ви доведе до определен опит за вас, ние няма да направим това, понеже вие няма да спечелите нищо от това преживяване, ако ние ви даваме непоискани съвети и ви даваме всички отговори, които може би търсите. Желаем ви огромен успех в по-нататъшното ви пътешествие, а ние ще сме точно тук, подкрепяйки ви във всяка една стъпка от вашия път, но няма да ви хванем за ръка и да ви водим повече, тъй като е време да започнете да предприемате своите собствени стъпки и да създавате бъдещето, което искате да изживеете, защото това е вашето бъдеще и никой друг няма правото или отговорността  да го създава за вас.

Вие имате инструментите, вие знаете какво трябва да правите, така че давайте, създавайте това, което искате за себе си. Това, което ще бъде създадено, е един конгломерат, един букет, ако щете, от много различни цветя, които са създадени от много различни индивиди. Някои от тези цветя ще се сглобят в едно красиво съчетание, в един завършен букет от стебла и цветя, а композициите, които другите могат да създадат, няма да съвпадат или допълват вашето творение, но те
​​ще са създали за себе си изцяло отделно подреждане на цветя, които въпреки, че може да не съвпаднат с вашия букет или да не се побират в него по никакъв начин,тяхната подредба на стъбла и цветя ще съответстват на вибрациите на другите, които са били създадени от душите на съмишленици, отговарящи вибрационно на това време и те ще представят този букет по техен вкус и техен избор. Запомнете това. Помнете, че има много цветя от различни видове, размери и цветове, и че повече от един букет може и вероятно ще бъде създаден чрез вашите мисли, вашите действия, намеренията ви и мечтите ви през тези последни дни на настоящата ви форма на реалността.

Ние сме ваши приятели и вашето семейство, което ви помогна да създадете красиви букети от всичките си преживявания, и ние ще ви помогнем да създадете този последен букет, въз основа на всичко това, което желаете да изпитате в новия си живот. Ние сме  Галактическата Федерация на Светлината.

Както е предадено чрез Грег Джайлс

Превод: Николай26.07.2012г.

Съобщение от Галактическата Федерация на Светлината 26.07.12
„Земен Времеви Портал и Време”Виждате ли сега, защо не сме започнали все още с вас, множеството проекти и програми, скъпи мои? Разбирате ли, че игралното поле трябва да бъде разчистено от достатъчно на брой от вашата криминална клика/кабал, така че да можем да се чувстваме сигурни при встъпването ни във вашия свят, за да започнем работа с вас на персонално ниво? В момента има все още твърде много „разхвърляни оръдия по палубата”, а ние искаме да видим далеч по-голям брой от тези ваши криминални елементи заловени и затворени, преди да стъпим на ваша земя, която ние, за в момента, считаме и опасна и незащитена земя. Ние сме напълно уверени за този свят, че той ще се промени и ние наблюдаваме това положение денонощно, ден след ден, и ще ви държим в течение на всички промени по този въпрос. Ние няма да ви задържим в тъмнината дори и миг по-вече отколкото трябва да бъдете,  защото ние твърдо вярваме, и това е наша философия, че хората от всички светове имат право да знаят какво се случва в и около техния свят, а също и в цялата вселена, защото ние споделяме тази вселена, и каквото става в една зона на пространството  и времето, то засяга всички области, като камъче хвърлено в тихо езеро.


Разбирате ли тази метафора, скъпи мои? Че един малък плясък в единия ъгъл на галактиката, засяга всички други достъпи на цялата вселена, без значение колко малък е този плясък или това камъче. Разбирайки го, това може да ви помогне по-добре да разберете защо ние, Галактическата Федерация на Светлината, сме тук сега и чукаме на вашата врата с предложения за нашата помощ за промяна на структурите и естеството на вашата планета, защото вашето езерце е свързано с този огромен океан на нашата вселена, и ние чувстваме вашата болка, изживяваме вашите загуби и борби, ние сме свързани с вас. Вие сте наши роднини, наши братя и сестри. Вие, понякактв начин, по много важен начин, сте нас, а ние сме вас. Разбирате ли вече, че има такива сред вас, които са по-младите нюанси на някои от нас? Не всички от вас притежават тази особеност, искаме да изясним това, и смятаме че това ще изчисти някои въпроси, обърквания или догадки.


Има някои сред вас, които са наши по-млади форми, ако щете, на същества, които в този момент са сред нас, като членове на нашата организация. Някои от вас са части или парчета от друго същество, което сега работи тук с нас, от другата страна на завесата. Много от вас, които четете тези думи, може би също и пишете тези думи и ги споделяте чрез нашите канали. Разбирате ли това? Разбирате ли, че съществуват множество части, множество аспекти на вашето същество, тъй като вие сте много-мерни, много-времеви, много-пространствени, дори много-вселенни същества? Започна ли вече да ви се изяснява картината, на какво сте способни вие, скъпи мои? И пак, не всички от вас спадат към тази категория и отличаване. Някои от вас, са си самите те. С други думи, общото множество на това което „СИ ТИ” се съдържа в това физическо тяло, в този момент във вашето време. Някои от вас нямат по-висши части на други места и в други времена в този момент на това, което вие така или иначе смятате за време. Не всички от вас идват от едни и същи места, не всички от вас са създадени от едни и същи аспекти на сътворението, на формата и на духа.


Много от вас в идните дни ще осъзнаят това много по-ясно, когато завесата се вдигне от очите ви, но днес ние бихме желали да ви докоснем до това, какво означава да можеш съществуваш там, и да съществуваш тук. Възможно е, защото не съществува такова нещо като „там”. Има само пространство, и през пространството са създадени времеви портали, които позволяват на индивид, или колектив от същества да участват в програма или опит, където те ще преминат времеви портал и ще изживеят нещо което вие, скъпи мои, преживявате точно сега, в това което вие  усещате в този момент като ваш ден, ваш живот, ваша планетарна история, с което ние искаме да ви кажем, че това не не нищо по-вече от една проста илюзия, като отвъд, и вън от вашия настоящ времеви портал, нищо от това, което в момента вие изживявате, не съществува в действителност, влючително и този аспект от вас, който вие изживявате като себе си, това което сте в момента. Това разбирате ли го? Разбирате ли че отвъд портала, който сте преминали за този опит, вие сте нещо друго, вие сте нещо по-вече, вие сте нещо вечно, нещо безкрайно, нещо още по-голямо, още по-мощно, още по-мъдро, още по-учено, по-знаещо, по-смело, по-храбро, по-решително, по-честно, по-даващо, по-благотворително, по-прощаващо, по-обичащо, по-разбиращо?


Споделяме тази информация с вас днес, за да се поготвите по някакъв начин, защото много от вас е възможно, тези които в не много далечно бъдеще предстои да изживеете това сливане отново с това което вие в действителност сте отвъд изхода от този времеви портал, през който сте влезли, в някои случаи преди много векове, или трябва да кажем, този ваш аспект в който сте влезли, който е бил отделен от съществото, което вие в действителност сте. Вие бяхте толкова дълго тук, защото много от вас се съгласиха да преминат този времеви портал и да не излизат през този времеви портал и да се върнат в къщи, докато не бъде постигната определена цел. Тази цел, която вие сте си поставили и като колектив и като индивидуално същество, очевидно е прозрение за много от вас сега. Започвате ли по-добре да разбирате какво е за вас възнесението, скъпи мои? Започвате ли да си спомняте евентуално поне малко, че вашето възнесение е финалната линия, то е измъкването, ако щете, от този времеви портал? Това всъщност е вашето възнесение; то е вашето завръщане у дома, след дълго и често изтощително, но винаги заслужено и поучително изживяване в този много уникален времеви портал, известен ви като 3-то измерение Земя и време.


„Времето” което сте дошли да опознаете, да разберете толкова добре и да живеете в негова власт за много от вас се разсейва, разпада се и изчезва щом навлезете в изхода на този „времеви” портал. Ограниченията на тази времева илюзия, силата на тази времева илюзия, хватката на тази времева илюзия започва да отслабва и започвате да се освобождавате от нейните свойства, от нейните закони, от нейното очевидно, но илюзорно съществуване. Разбирате ли и това, приятели мои? Разбирате ли, че времето за вас сега изтича и ще изчезне и всичко което времето ви е сторило на вас и на вашето тяло, на вашия дух, вашата енергия, вашето устройство, вашата решителност, на младостта ви, на жизнерадостта ви, на вашето щастие, на детското ви поведение и очаквания от живота ще се изясни, ще се разсее, ще се изчисти, ще изчезне, ще се заличи и вие отново ще бъдете цели, за да бъде всичко което сте, всяко същество което сте, многолико, многомерно, могъщо, вечно, и винаги младо, енергичното същество, което вие винаги сте били, преди да навлезете в този времеви портал и дори докато сте съществували в рамките на този времеви портал за много векове?


Ще бъде толкова прекрасно да ви посрещнем у дома, обратно към себе си, към вашите истински семейства, към всичко което вие сте и всичко което винаги сте били и всичко това, което сега разбирате като истинска реалност, не се равнява на нищо по-вече от лятна разходка на плажа, в парка или в планината, за да получите по-високо образование, да общувате с приятели и да срещнете нови познати или понякога противници, които да ви помогнат да научите още по-вече уроци, отколкото би било възможно без такива антагонисти. Днес ние просто бихме желали да си помислите и да запомните, че за тези от вас, които са подготвени да пресекат финалната линия и да излязат от дуалността и да встъпят в реалността, ние ви казваме, добре дошли у дома, за вас беше дълго отсъствие, и вие си спечелихте правото да смятате работата си за свршена, и да се върнете в къщи към всичко и всяко нещо което сте, че това което мислите за ваш реален живот поради завесата, вече слиза от това представление, вие свършихте забележителна работа и ние ви казваме браво.


До утре скъпи мои, ние сме ваши колеги сценични работници, актьори, драматурзи, продуценти, режисьори, звукови и осветителни инжинери и членове от публиката, както и от Галактическата Федерация на Светлината.

Както е предадено от Грег Гайлс


Website: ascensionearth2012.blogspot.com/


Translator:Svetlana

понеделник, 23 юли 2012 г.

23.07.2012г.

Съобщения от Галактическата Федерация на Светлината 7/23/12 „Нова финансова система“
Не, не е имало широки промени във вашата финансова система все още, която да засегне мъжете и жените на улиците. Много все още се разкрива зад сцената и се правят стъпки, но те са големи и са бавни поради тяхната неимоверна тежест на ефекта, който ще имат върху вашия свят. Това, което виждаме за вашите хора, е изцяло нова банкова, монетарна и финансова система. Виждаме нова система, основана на честност, равенство и действителни печалби за работа, свързана със задължения, които включват служене на вашата общност чрез вашето работно коопериране с нас, членовете на Галактическата Федерация на Светлината. Това, което виждаме, е свят, където средствата, които са в готовност налични, се превеждат от тяхното текущо състояние на задържажне на хора от вашия свят, които са пълноправни собственици и винаги са били, защото парите не са създадени от Богове или богати хора с влияние, нито от правителства, нито от институции.

Парите са създадени от вас, хората от вашия свят, които са счупили гърбовете си да работят толкова тежко, градейки пътища и училища, и язовири и офис сгради, и фабрики и складове, и вашата индустриална инфраструктура на цялата ви планета. Парите не са създадени в лаборатория и тяхната наука не е трудна за разбиране щом веднъж правилната и истинна информация бъде споделена с хората и ние възнамеряваме да направим именно това. Ние желаем сега да ви обясним как са създадени парите. Парите се създават, когато едно същество решава да вдигне дори един пръст и да създаде нещо, което да бъде споделено с друго същество. Това е всичко, което се иска, за да се създаде някакъв вид финанси, някакъв вид странична, някакъв вид финансова подкрепа, някакъв вид валута. Това е, това е всичко, което се иска и парите са създадени. Действителното печатане на формата на валутата, която светът ще използва, е друга работа, тъй като дали обществото ще използва банкноти или монети, или карти или друга форма на валута, това не засяга методите, по които са създадени парите първоначално, а парите са създадени първоначално от вас, хората и вашите желания да вложите усилие в създаването на нещо, което може да бъде споделено с друг човек, създавайки по този начин икономически поток от богатство, това е всичко.

Във вашия свят от началото на това, което вие сега разбирате като ваша писана история, винаги е имало крадци на дребно, обирачи, измамници, кръвопийци на вашите средства. Те са чакали, криейки се зад сцената и са натрупали огромни количества от вашите трудно заработени средства за себе си без да си мръднат пръста да създадат нещо, което да е било предназначено за споделяне (размяна) с други. Това не е начинът, по който икономиката работи ефективно, това е начин, по който икономиката ефективно се сгромолясва и изгаря, защото рано или късно това наливане, това крадене, това прочистване на средства ще настигне обществото, ще му сложи ограничения (задуши) и ще го убие. Това е, което се случва днес във вашия свят, както очите ви трябва да виждат, че вашите банкови и финансови правила се сриват навсякъде около вас, вземайки със себе си човешки жертви под формата на личности, цлеи държави и дори континенти.

Това е срив, който няма да бъде изкупен, защото това е срив, който трябва да се случи, за да позволи на новата ви финансова система да пусне корени в богатата почва на разпадащата се система на старото. Ние сме тук, за да ви помогнем в много области и вашата финансова система е едно от най-важните. Ние няма да стоим отстрани и да гледаме как вашите общества се разпадат заради безотговорните действиея на няколко личности на върха на тези дълбоки кладенци на пирамидална структура. Ние имаме методи, които сме използвали в много светове да разбием финансови руини и нищета и всички проблеми, които естествено ще следват и следват бързо, когато една финансова система пропада и нова се ражда на нейно място. Ние ще ви помагаме да създадете система на базата на изобилие, равенство, честност, безопасност и защита за вас и вашите семействаа и всяко едно същество, което нарича вашата планета свой дом.

Как тази нова система ще бъде институционализирана в ранните етапи е чрез система от бартери и размяна, които ще продължат, но с използване на валути, различни от тези, които сега използвате във вашите нации. Вашите нови валути ще бъдат свободни от хватките на тези тъмни и алчни, защото те няма да получат разрешението, възможността или лукса да печатат тези нови пари. Тези нови пари са били отпечатани от тези от светлината, както вие казвате, тези от честността, от целостността, тези мъже и жени от вашата човешка раса, които ги е грижа за другите, които желаят да споделят богатството с другите и които нямат план да източват никаква част от това богатство от техните братя и сестри.

Това ви обещаваме; ние, Галактическата Федерация на Светлинатам ще наблюдаваме вашата нова финансова система и ще осигурим тя да работи гладко и ефективно, честно и справедливо, бързо и пълно, и ще осигурим, че вашата нова система остава система на справедливост и изобилие или ще влезем и ще изключим всичко и всеки, който по какъв да е начин оказва отрицателно влияние върху системата или източва каквото и да е количество средства нечестно или незаконно от вашата нова система. Това ние обещаваме на вас, нашите братя и сестри.

Можете да очаквате вашата нова финансова система да пусне корени в следващите месеци. Ние разбираме, че говорим много за предстоящите месеци и много от вас искат промени и ги искате днес, но ние ви каваме, че нищо не може да тръгне, докато мъжете и жените от вашия престъпен кабал не бъдат задържани, защото те са едно от препятствията пред всички тези промени и вашите нови системи да започнат. Ние виждаме, че тези членове на вашия кабал биват задържани и виждаме как те биват премахвани от обществото ви и биват отстранени от вашите системи на богатство, финанси и банково дело и това е красива гледка. Казваме ви, че когато достаъчен брой от тези личности бъдат безопасно отстранени от вашето общество, ние, с помощта на наши Земни съюзници, които работиха толкова упорито по вашите нови системи, ще дадем живот във вашия свят като на новородено дете, за което вие ще трябва да се научите да се грижите, отглеждате, защото това дете е ваше собствено, защото това новородено е ваше и е отговорност на всеки един от вас да действа като майка и като баща, да бъде негов сурогатен родител, каквито всички вие наистина сте.

Ние ще говори в предстоящите дни за вашата нова система, но засега просто знайте, че има нова система, чакаща игралното поле да се изчисти и това е система, която ще ви донесе радост, просперитет, финансова независимост, защото вашата нова система е нещо, което никой от вас досега не е преживявал през нито едно физическо прераждане. Вашата нова система е благословение, привилегия, право, чудесна възможност за всеки еидн от вас да може да прави, каквото желае, за да изкарва прехраната си, доколкото това по някакъв начин прави някого другиго щастлив, радостен, стопля някого, охлажда друг, храни трети, кара някого да се узмихва или помага на някого в пътешествието му по какъвто и да е начин или форма. Това е вашата нова система и ние чувстваме, че толкова много от вас ще бъдат развълнувани и възрадвани, когато тя бъде извадена от майчината утроба за вас да видите за първи път с вашите горди очи, защото всеки един от вас е родител на вашата нова система, тя е вашите надежди, мечти и тежка работа, която е съ-създала вашето ново дете.

Ние ще говорим повече за това в предстоящите дни, до утре; ние сме вашите бащи и вашите майки, вашите братя и вашите сестри и вашите приятели от Галактическата Федерация на Светлината.

Както е прието и предадено от Грег Джайлс

Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Translator:Diana

22.07.2012г.


Съобщение от Галактическата Федерация на


 Светлината 7/22/12 „Проектът морска дига“


 Има неща за инсталиране във вашия свят, които трябва да бъдат оправени преди вашите хора да могат да влязат в по-високите сфери на тази вселена чрез вашето възнесение, което ние виждаме като гладко и според вселенския предварително замислен план разкриване (изпарение). Бихме искали да започнем с тези много и различни проекти с вас в съвсем близките дни, защото чувстваме, че тези неща са належащи и скоро трябва да им се обърне внимание. Някои от тези проекти ние сме обсъждали с вас, но никога продължително, днес бихме искали да разгледаме по-надълбоко за какво говорим във връзка с тези начинания.
Бихме искали да работим с вас за разрешаването на въпроса за вашите брегови линии в някои области, които са неизправни и не предлагат адекватна защита в случай дори на минимално покачване на морското равнище с няколко инча или, в някои случаи, няколко стъпки. Това няма да свърши работа, защото правилната защита на общности и градове по-подходящи са диги, които могат да устоят на голямо покачване на морското ниво, защото всички планети преживяват треперене и разместване на тектоничните плочи от време на време. Събитията, които предвиждаме в най-близко бъдеще при вас, само след месеци, са събития, които не са определено над или отвъд нормата на това, което много планети преживяват доста редовно. Вие сте били късметлии в близката си история, защото не сте преживявали голямо сеизмично събитие по никакъв начин, защото вашите тектонични плочи са се премествали само с по няколко сантиметра в най-екстремните движения.
Това, което предвиждаме през идващите няколко мессеца, е сравнително много по-големи размествания, които ще преместят тектоничните плочи една върху друга мнго повече, отколкото в близкото ви минало. Виждаме ги да се преместват повече от 10, 15, дори 20 стъпки, което може да причини треперене от областта на 8 до 10 по вашата скала на Рихтер, достигащи до 15 или 16 по същата скала. Осъзнавате ли колко големи са тези земетресенеия в сравнение с тези, с които сте свикнали, земетресения, които рядко надвишават 8 или 9 по скалата на Рихтер? Говорим за масови земетресения на вашата вътрешна земя, но ние не желаем да се плашите или да изпадате в състояние на паника, защото това е една от причините ние да сме тук. Ние сме тук да ви подпомогнем да преминете през това.

Със средствата на нашия опит, познания, мъдрост и нашата напреднала технология, ние можем да ви помагаме да устоите на силите на тези земетресения и да ви позволят да устоите дори на сеизмична дейност от по-големи мащаби. Това, което ние желаем да направим, е първо да изградим екип от доброволци от вашия свят, които желаят да ни помагат в този много важен проект, после бихме искали да да оценим вашите брегове, макар, че това би било обобщаване на работата, която вършим без ваша помощ от доста време. Бихме искали да направим окончателна оценка на това, какво е необходимо да се направи. Тогава бихме искали да започнем изграждане на диги високи и здрави, дълбоки и широки, в определени области из вашия свят, където чувстваме, че ще има повишаване нивото на морето поради тези земетресения, макар, че винаги имаме пред вид, че времевите линии са много изменчиви (флуидни) и предвиждания и пророчества се менят доста често, дори за период от само един ден.
Ние не желаем вие да сваляте гарда по никакъв начин и вярваме, че чрез нас, като споделяме тази информация за времевите линии с вас, вие ще вземете „виза“, както беше, и ще си намерите пътя си през времевите линии и около този евентуален проблем за вас, който може да бъде много сериозен в известни области. Ние желаем, вместо това, да се преборите с този проблем директно без да се боите от него, но чрез приемането му за много вероятна възможност и предприемането на съвсем реални мерки да го избегнете, да го спрете в зародиш чрез намиране на практично решение.

И така, какви са някои от решенията? Ние чувстваме, че е най-добре да действате чрез премахване, временно преместване, на някои поселения в света ви, които сега живеят в области, които ние чувстваме, че са твърде несигурни при покачване на морското ниво. Някои от тези области са били поразявани от повишаване на морското ниво в много случаи през вашата история и няма да е изненада за техните обитатели, че няколко инча или фута повече ще бъдат предизвикателство отвъд възможностите им да се справят. Една от тези области са ниските земи в северна Европа, както много от вас, които са учили география в училище, разбират, че са били изградени на земи, които са всъщност под текущото морско равнище на заобикалящите ги води. Няма да е нужно никакво повишаване нивото на водите, за да бъдат унищожени тези области, ако не беше построена изключително ефективна система от диги там. Тази система от диги е била много успешна в задържането на водата извън тези области и дори изпомпване на вода от тях, превръщайки ги в обитаеми. Проблемът сега е, че тези диги няма да устоят на покачването на морските нива, които предвиждаме за тези области и ние бихме искали да преместим тези хора временно докато усетим тази сеизмична дейност, която можете да очаквате, че преминава.
Взели сме си бележка, че информацията, която споделяме с вас, е доста предизвикателна за някои. Виждаме много да отричат това, виждаме много да поставят под въпрос нашата мотивация да споделяме тази информация с вас. Това по едно време ни озадачи, защото чувстваме, че сме изградили известно ниво на доверие с вас и не чувстваме това да твърде е отвъд вашата система от вярвания да очаквате известни покачвания в морското равнище, породени от сеизмична дейност, което много от вас, които четат вестници или гледат новините са си изградили в доста предвидима степен за последните няколко години. Човек може да изследва нивата на сеизмична активност във вашия свят и ще откриете, че тя се е увеличила в обсег, честота и сила стабилно и в до голяма степен предвидима степен през последните няколко години по цялата планета.
Част от тази сеизмична активност вече е породила повишаване на морското равнище, което много в повредило върешните зеии до фокуса на тези тресения. Една от тези области се намира в Япония, а друга в Южна Азия, което е друга област, за която сме загрижени и чувстваме, че и вие трябва сте загрижени за нея. Тази област в Южна Азия вече е страдала от големи повреди и загуби на живот в близката ви история и за вас да чувствате нашите съобщения като търговия със страх или опити да ви контролираме по какъвто и да е начин и да ви накараме чрез страх и заплашване да направите нещо, което вие не искасте да правите, ние чувстваме отвъд всякакво основание и много нелогично и доста нечестно, защото ние чувстваме, че сме не заслужили да изпитвате недоверие . Ние уважаваме и разбираме гледните точки на всяка личност и всеки колектив и всяко решение, което вие взимате, ние ще уважим. Само ви казваме сега, че нашата мотивация не е да дойдем тук да се борим с вас, ние сме дошли тук да ви помогнем и, когато казваме, че чувстваме нашата помощ много нужна за укрепване на вашите брегови линии в някои области на вашия свят, ние бихме очаквали вие най-малко да уважите нашата честност и да разберете, че ние имаме технологии, които ни позволяват да надникваме, ако искате, в бъдещите времеви линии и сме използвали тази технология доста често в тази определена област, както и в много други области, свързани с вашата планета.  

В прилагането на тази технология ние сме предвидили, че има много различни сценарии на предстоящите дни и също така много от тези сценарии включват повишаване на морското равнище в някои части на вашия свят. Ние виждаме възможните времеви линии за вас, където вашите хора ще излязат невредими, да го кажем така, през предстоящите дни, но тези времеви линии са частичка от времевите линии, които показват трудности през тези покачвания на морското ниво. Разбирате ли това? Разбирате ли законите на съдбата и вероятността тук и защо ви казваме, че е най-добре да започнем да работим с вас да поправим, изградим наново и дори да започнем да строим здрави диги в някои области по вашата планета? Ние не чувстваме, че това, което обсъждаме тук, е теория на конспирацията или отвъд системата на вашите вярвания, защото това е една област, с която много от вас би трабвало да са запознати, защото е имало земетресения и повишаване на морското ниво по планетата ви редовно, дори в близката ви история и проницателното око ще забележи, че тези сеизмични събития се увеличават със стабилно темпо докато вие се приближавате към финала на вашето преживяване чрез дуалност и ниските измерения.

Надяваме се, че сме били ясни днес и ще преглеждаме коментарите под това съобщение из вашите онлайн общности, за да преценим вашите отговори на нашата дискусия още веднъж относно тези възможности за покачване на морското равнище. Отново, ние почитаме и уважаваме вашите гледни точки по всяко време и молим, не позволявайте нашите чувства да убеждават вашите чувства по какъвто и да е начин. Молим, коментирайте свободно и честно и ни уведомете как се чувствате относно нашите предвиждания , че някои области във вашия свят може да преживеят повишаване на морското равнище и относно нашите предложения да ви помагаме при изграждането на здрави диги в някои секции от планетата ви. Това е всичко за днес. Благодарим во толкова много, обични, за отделеното време и ни беше приятно, както винаги, да говорим с вас.

Ние сме ваши проятели, ние сме ваши съюзници, ваши съекипници и ваши обични от по-високите сфери на съществуване. Ние сме Галактическа Федерация на Светлината.Както е прието и предадено от Грег Джайлс.

Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Translator:Diana

ASHTAR

2012